Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu nr 70 im. Słoneczna Chatka organizowane w roku szkolnym 2015/2016

 

Zajęcia finansowane przez Miasto Poznań:

 • logopedia – dla dzieci odbywających obowiązek przygotowania przedszkolnego; 2 godziny tygodniowo dla 10-ciorga dzieci, wtorek 11:00-13:00, możliwość konsultacji dla rodziców; prosimy, aby dzieci przynosiły na zajęcia zeszyt ćwiczeń;
 • katecheza – dla dzieci z dwóch najstarszych grup i 4-latków z grupy średniej, realizowana na życzenie rodzica, 2 x w tygodniu po 30 minut – wtorki i środy;
 • język angielski – grupa najstarsza – realizowane przez nauczyciela – anglistę z kwalifikacjami do wychowania przedszkolnego; zajęcia odbywają się codziennie – wplecione w różne naturalne sytuacje edukacyjne; w trzech młodszych grupach zajęcia 4 x tygodniowo – 2x przez w/w nauczycielkę, 2 x prowadzi anglista – umowa z firmą zewnętrzną,
 • rytmika – dla wszystkich grup 1 x w tygodniu.
Zajęcia realizowane w ramach wolontariatu nauczycielskiego. Każdego tygodnia inny rodzaj zajęć:

 • I tydzień miesiąca – zajęcia zdrowotno-sportowe – Justyna Mrozek
  Wszystkie grupy.
 • II tydzień miesiąca – zajęcia taneczne – Dorota Konopińska
  Wszystkie grupy.
 • III tydzień miesiąca – zajęcia plastyczne – Donata Wojtera – w czwartki gr. II i III (Promyki i Motyle), Agnieszka Gazda –  gr. I i IV (biedronki i ekotropiciele)

Zajęcia dodatkowe w ujęciu tygodniowym