Słoneczną Chatkę każdego dnia wypełnia śmiech i krzątanina 75 małych skrzatów.

Słoneczna – bo wyposażona w kolektor słoneczny –  dar rodziców,  który od 1995r ogrzewa wodę na potrzeby kuchni.

Chatka – bo wcale nie przypomina typowych budowli przedszkolnych tylko zwykły rodzinny dom – może nieco większy, wielopokoleniowy.

Taką też atmosferę personel przedszkola stara się tworzyć swoim podopiecznym – radosną, dającą poczucie bezpieczeństwa, rodzinną.

Nasz zespół składa się z 7 nauczycielek- wychowawców grup oraz 4 specjalistów: logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, psycholog, pedagog specjalny/ terapeuta SI. Na życzenie rodziców organizujemy zajęcia z katechetką dla dzieci od 4 roku życia.

Dzieci podzielone są na 4 grupy zbliżone wiekowo. Grupy te nie są równoliczne, gdyż sale jakimi dysponujemy mają różny metraż. Żadna z grup nie liczy jednak 25 osób, co stwarza dobre warunki do pracy indywidualnej, pozwala dostrzec każde dziecko, jego potrzeby, zainteresowania, problemy.
Chcemy aby nasi wychowankowie – przedszkolaki ze Słonecznej Chatki – były radosne, spontaniczne, śmiałe, dociekliwe, twórcze i oczywiście wyposażone w kompetencje niezbędne dla dobrego startu w szkole. Zależy nam, by odkrywały świat wielozmysłowo, by  same dochodziły do wielu prawd, uczyły się metodą prób i błędów, by umiały dyskutować, bawić się i pracować w grupie, odpowiedzialnie przyjmować różne role, mieć aktywny kontakt z bliższym i dalszym środowiskiem, cieszyć się sukcesem, ale i radzić sobie z porażkami. Być samodzielnym i
odpowiedzialnym, ciekawym świata małym człowiekiem. Stąd w naszym programie: Metoda Projektów, czerpanie z muzyki klasycznej z wykorzystaniem Batii Straus, inspiracje z Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej, elementy Naturalnej Nauki Języka, Dary Froebla, Program Zippiego, stąd nasz liczny udział w różnych imprezach i
projektach miejskich (olimpiady sportowe, dni przedszkolaka pod patronatem OMEP, udział w projekcie COMENIUS REGIO Yale „Małe dzieci uczą się aktywnie” w ramach współpracy z Instytutem Małego dziecka im. Astrid Lindgren,) oraz udział w koncertach, spektaklach, lekcjach naukowych i muzealnych.

Naszymi sprzymierzeńcami w realizacji tych zadań jesteście Państwo – rodzice naszych wychowanków. Prężnie działająca Rada Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Słonecznej Chatki to formacje rodzicielskie, które wespół z radą pedagogiczną od lat dbają o to by środowisko przedszkola było inspirujące, wielowymiarowe i bezpieczne.