Program Wychowawczy
Przedszkola nr 70
im.Słoneczna Chatka

podstawa prawna:
Znowelizowana Ustawa o systemie Oświaty,
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.04.2007r.

 

My, dzieci

Chcemy, aby przedszkole stwarzało nam możliwość wspólnej zabawy i nauki w bezpiecznych, przyjaznych warunkach,

 • By rozwijało nasze uzdolnienia, pielęgnowało pasje i zainteresowania, dostrzegało nasze zróżnicowane możliwości intelektualne i fizyczne,
 • By pomagało budować nasz system wartości, uczyło nas jak odróżniać dobro od zła,
 • By uczyło nas jak nazywać emocje, jak sobie z nimi radzić , jak pokojowo rozwiązywać konflikty,
 • By wprowadzało nas w świat wartości estetycznych, rozbudzało naszą wrażliwość na muzykę, taniec, obraz i teatr, jako swoiste połączenie sztuk,
 • By świetnie przygotowało nas do dalszego etapu edukacji, rozwinęło zaczątki umiejętności kluczowych, niezbędnych do prawidłowego startu w pierwszej klasie.
My, nauczyciele

Chcemy tworzyć przedszkole bezpieczne, mądre, radosne, dostrzegające potrzeby i odmienność każdego dziecka,

 • Kształtować umiejętności i postawy dzieci, wykorzystując ich naturalną aktywność i ciekawość świata,
 • Ukazywać im świat w jego jedności i złożoności, uczyć tolerancji i szacunku do ludzi, przyrody i wartości,
 • Wspierać każde dziecko w poznawaniu siebie, uczyć zasad i reguł regulujących funkcjonowanie dziecka w grupie, przygotować do radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • Wspierać rodzica w pełnieniu funkcji wychowawczych, wspólnie odkrywać mocne i słabe strony dziecka i budować platformę porozumienia i współpracy,
 • Dbać o dobry wizerunek przedszkola „Słoneczna Chatka”, promować naszą placówkę w środowisku lokalnym.

 

My, rodzice

Chcemy pomagać w tworzeniu przyjaznego przedszkola dla naszych dzieci, w którym:

 • Będą się uczyć poprzez zabawę,
 • Zyskają wiarę w siebie i swoje możliwości,
 • Zdołają wykorzystać naturalną chłonność, ciekawość świata i inteligencję,
 • Nauczą się współdziałania w grupie,
 • Rozwiną umiejętności niezbędne do podjęcia
 • nauki w szkole.
Chcemy, aby przedszkole pomogło nam w wychowaniu mądrych, dobrych ludzi – optymistycznych, śmiałych, tolerancyjnych, pełnych twórczej energii oraz dobrej woli.

 

Hasła i główne wartości na rok szkolny 2017/2018:

 1. Wiemy jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Przestrzegamy reguł ustalonych w grupie:
  • myjemy ręce przed posiłkami,
  • myjemy zęby przynajmniej raz dziennie,
  • jemy warzywa i owoce, przełamujemy niechęć do spożywania niektórych potraw,
  • zasłaniamy buzię jak kichamy lub kaszlemy,
  • trzymamy się poręczy idąc po schodach, nie popychamy się,
  • słuchamy naszej Pani,
  • nie wchodzimy na płoty, meble i inne niebezpieczne miejsca,
  • bezpiecznie bawimy się na podwórku,
  • unikamy nadmiaru słodyczy,
  • nie biegamy po sali i szatni,
  • nie wychodzimy bez pozwolenia z sali,
  • przebywamy codziennie na świeżym powietrzu, jeśli tylko pogoda na to pozwala,

 

 1. Bawimy się zgodnie. Jesteśmy koleżeńscy, unikamy konfliktów, spory rozwiązujemy polubownie.
  • zwracamy się do siebie w uprzejmy sposób, stosujemy zwroty grzecznościowe,
  • pomagamy sobie nawzajem,
  • dzielimy się zabawkami,
  • pożyczamy sobie nawzajem,
  • uczymy drugiego, pomagamy, pokazujemy, co sami potrafimy,
  • zgłaszamy dorosłym sprawy ważne dot. bezpieczeństwa,
  • wyznaczamy granice w zabawie z innymi dziećmi / dziecko potrafi powiedzieć innemu dziecku co mu odpowiada, a co nie/,
  • nie wyśmiewamy, nie przezywamy,
 1. Jesteśmy samodzielni, radzimy sobie w sytuacjach trudnych.
  • samodzielnie ubieramy się, wiążemy buty, szaliki,
  • nakrywamy do stołu, samodzielnie zjadamy posiłki , sprzątamy / dyżury przy posiłkach – stopniowe wdrażanie/,
  • sprzątamy po zakończonej zabawie,
  • kłótnie i problemy rozwiązujemy rozmową, a nie biciem,
  • jeśli coś boli zgłaszamy nauczycielce,
  • umiemy powiedzieć innym , że coś nam nie odpowiada /asertywność/.

 

 1. Ekologia towarzyszy nam na co dzień.
  • poznajemy przyrodę, rozumiemy jej rytm,
  • odkrywamy ciekawe zjawiska przyrodnicze,
  • umiemy zrobić „coś z niczego”,
  • szanujemy przyrodę, dostrzegamy jej piękno,
  • wiemy, że każde życie trzeba chronić / zwierzę, ptak, roślina/
  • uczymy się jak oszczędzać wodę, energię,
  • uczestniczymy w akcjach ekologicznych,
  • gromadzimy surowce wtórne , przetwarzamy je lub zamieniamy na rzeczy pożyteczne,
  • wiemy, że trzeba sortować odpady,
  • wiemy jak zachować się na wycieczce , w parku, na ulicy, w środkach transportu, w obiektach publicznych.