Szanowni Państwo,

Rekrutacja do poznańskich przedszkoli rozpocznie się we wtorek, 16 marca. O tym, czy dziecko dostanie się do wybranej placówki, zdecyduje liczba zdobytych punktów. Wcześniej, bo do 15 marca, rodzice maluchów uczęszczających już do danego przedszkola muszą złożyć wniosek potwierdzający chęć kontynuacji opieki.

Przedszkola w Poznaniu są przygotowane na przyjęcie dzieci. Miasto Poznań od kilku lat sukcesywnie zwiększa tam liczbę dostępnych miejsc – tak, aby zapewnić opiekę wszystkim chętnym maluchom w wieku 3-6 lat.

W przyszłym roku szkolnym 2021/2022 na dzieci czekać będzie aż 17 500 miejsc – 14 050 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań, 2250 – w placówkach publicznych prowadzonych przez inny organ oraz 1200 – w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W stosunku do roku ubiegłego przybyło 100 miejsc dla dzieci (od 2016 r. było ich około tysiąc). Wpływ na to miała rozbudowa Przedszkola nr 121 przy ul. Biskupińskiej oraz zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach publicznych prowadzonych przez inne organy.

Co trzeba wiedzieć?

Rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają już do danego przedszkola, muszą potwierdzić chęć kontynuowania edukacji w tej samej placówce. Czas na to mają do 15 marca. Dzień później, czyli 16 marca rozpocznie się rekrutacja dla nowych dzieci.

W naborze na nowy rok szkolny, tak jak w roku ubiegłym, rodzic może wskazać 5 placówek. Na wniosku o przyjęcie malucha szereguje przedszkola – od tych najbardziej do najmniej preferowanych.

Kryteria naboru

O przyjęciu dziecka do przedszkola decydują punkty, zdobyte w procesie rekrutacji. Pod uwagę brane są kryteria ustawowe i samorządowe. Te pierwsze mają jednakową wartość – 260 punktów. Otrzyma je dziecko, które: pochodzi z rodziny wielodzietnej, jest wychowywane przez samotnego rodzica, jest niepełnosprawne, ma niepełnosprawnych rodziców lub rodzeństwo lub wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W tym roku w Poznaniu obowiązuje uchwała z 2020 r. Oznacza to, że kryteria naboru będą takie same, jak w roku ubiegłym. Dodatkowe punkty otrzymają dzieci rodziców, którzy: oboje pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą (30 pkt.); mają już dzieci w danym przedszkolu (60 pkt.); oboje płacą podatki w Poznaniu (30 pkt.). Dodatkowe punkty przysługują także, kiedy o przyjęcie do tej samej placówki ubiega się jednocześnie rodzeństwo (15 pkt.). Rada Miasta przyjęła również dodatkowe kryterium, które dotyczy wykonania u dziecka obowiązkowych szczepień (60 pkt.). Kryterium to spełniają także dzieci, które z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych. Znaczenie ma również fakt, czy rodzic wskazał dane przedszkole jako pierwszej preferencji (50 pkt.), drugiej (30 pkt.), trzeciej (20 pkt.), czwartej (10 pkt.) czy piątej (1 pkt.).

Rodzice i opiekunowie dzieci, spełniający określone kryterium, zobowiązani są potwierdzić to, dostarczając stosowne dokumenty.

Harmonogram

  • 16-30 marca – w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą dostarczyć do przedszkola (pierwszego wyboru) wniosek o przyjęcie dziecka, wraz z potrzebnymi dokumentami
  • 16 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uwaga – nie jest to jednoznaczne z przyjęciem dziecka. Rodzic musi potwierdzić, że chce, aby uczęszczało ono do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane
  • 16 – 21 kwietnia – rodzic lub opiekun dziecka potwierdza pisemnie wolę zapisu malucha do danego przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenie jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji
  • 26 kwietnia – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Tego samego dnia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponujących wolnymi miejscami.

Rodzice i opiekunowie dzieci, które nie dostały się do wybranego przedszkola mogą złożyć odwołanie. Mają na to 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Procedura odwoławcza potrwa do 19 maja.

W przypadku, gdy dziecko nie zostanie zakwalifikowane i przyjęte do żadnej placówki, rodzic otrzyma dla niego imienne skierowanie do przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi  lub przedszkola publicznego prowadzonego przez inny organ, które dysponuje wolnymi miejscami.

Skierowania będą sporządzane w dniach od 20 maja do 16 czerwca. Jeśli rodzic nie skorzysta z tego rozwiązania, może brać udział w rekrutacji uzupełniającej, która rozpocznie się 18 czerwca.

Wszystkie dzieci biorące udział w rekrutacji będą miały zapewnione miejsce do edukacji przedszkolnej.

Informacje na temat rekrutacji oraz poznańskich przedszkoli można znaleźć na stronie internetowej poświęconej naborowi – https://nabor.pcss.pl/poznan/. Tam też dostępne będą wszelkie niezbędne dokumenty.

Źródło: https://www.poznan.pl/mim/info/news/rekrutacja-do-przedszkoli,160565.html

Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022  materiały do pobrania poniżej:

Rekrutacja 2021 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i ich rodziców

Informacja dla Rodziców dot.rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania dotyczące+terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok 2021/2022

Uchwała nrXXII 401 VIII 2020 Rady Miasta Poznania z dnia 21.01.2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji dzieci do przedszkoli

Oświadczenie nr 1 – wielodzietność

Oświadczenie nr 2 – samotny rodzic

Oświadczenie nr 3 – szczepienia

Informator dla Rodziców 2021

Instrukcja dot. przyjmowania dzieci z orzeczeniami

Instrukcja w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu Nabór

Procedura zapisu dziecka do przedszkola

Prosimy wszystkie dokumenty oraz zapytania kierować na adres mailowy: p70@poznan.interklasa.pl