Co mogą zrobić rodzice / opiekunowie, by pomóc dziecku w adaptacji?

 1. Ważna jest wspierająca i zdecydowana postawa rodziców i innych znaczących opiekunów ze środowiska dziecka.
 2. Warto rozwijać samodzielność dziecka:
  • uczyć jedzenia łyżką i widelcem, korzystania z toalety, mycia rąk, ubierania się
  • rozwijać umiejętność rozumienia: rozmawiać z dzieckiem, zadawać pytania, opowiadać, czytać książki
  • przyzwyczajać stopniowo do rozstania; pozostawiać pod opieką osoby, którą dziecko lubi i wydłużać stopniowo czas rozłąki
 3. Budować przyjazny obraz przedszkola
  Przedstawiać przedszkole jako atrakcyjne miejsce, pełne zabawek i kolegów, a pójście do przedszkola jako awans społeczny
 4. Budować realny obraz przedszkola
  Dziecko musi wiedzieć, że w przedszkolu zostanie samo, że mogą tam być różne zwyczaje – inne niż w domu
 5. Wprowadzić dziecko w świat przedszkolny
  • pokazać dziecku budynek przedszkola, otoczenie, drogę do przedszkola
  • zapoznać z nauczycielkami i asystentką, przyjść na spotkania adaptacyjne, do ogrodu przedszkolnego
  • w pierwszych dniach przedszkola odbierać dziecko szybciej i stopniowo wydłużać czas jego pobytu
  • świętować z rodziną pójście dziecka do przedszkola
 6. Rozmawiać z dzieckiem o przedszkolu
  Ważne jest, aby odpowiadać na pytania dziecka tyle razy, ile zapyta; rozmawiać nie tylko o miłych rzeczach, ale też o tym, co budzi niepokój; okazywać zainteresowanie tym, co robi w przedszkolu (pytać o konkrety)
 7. Nie ignorować i nie lekceważyć uczuć dziecka.
  Nie porównywać z innymi dziećmi, każde bowiem ma swój indywidualny rytm adaptacji
 8. Współpracować z nauczycielkami i asystentką oraz im zaufać.