Słoneczną Chatkę każdego dnia wypełnia śmiech i krzątanina 75 małych skrzatów.

Przedszkole mieści się w nieomal 100 letnim budynku i niedawno obchodziło 70-lecie – film z tej uroczystości można obejrzeć klikając tutaj.

Nasze przedszkole usytuowane jest w urokliwym zakątku Grunwaldu. Mamy do dyspozycji   willę z ogrodem otoczoną pięknymi starymi drzewami. Naszym atutem jest kameralność, grupy są mniej liczne niż w typowej placówce. Domowy charakter staramy się podkreślić naszym podejściem do podopiecznych; tworzeniem atmosfery dającej poczucie bezpieczeństwa, bliską współpracą z rodzicami.

Nasz zespół składa się z 7 nauczycielek- wychowawców grup oraz  specjalistów: logopedy, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej, terapeuty pedagogicznego, pedagogów specjalnych.

Na życzenie rodziców organizujemy zajęcia z katechezy dla dzieci od 4 roku życia.

Dzieci podzielone są na 4 grupy zbliżone wiekowo. Grupy te nie są równoliczne, gdyż sale jakimi dysponujemy mają różny metraż. Żadna z grup nie liczy jednak 25 osób, co stwarza dobre warunki do pracy indywidualnej, pozwala dostrzec każde dziecko, jego potrzeby, zainteresowania, problemy.
Chcemy aby nasi wychowankowie – przedszkolaki ze Słonecznej Chatki – były radosne, spontaniczne, śmiałe, dociekliwe, twórcze i oczywiście wyposażone w kompetencje niezbędne dla dobrego startu w szkole. Zależy nam, by odkrywały świat wielozmysłowo, by  same dochodziły do wielu prawd, uczyły się metodą prób i błędów, by umiały dyskutować, bawić się i pracować w grupie, odpowiedzialnie przyjmować różne role, mieć aktywny kontakt z bliższym i dalszym środowiskiem, cieszyć się sukcesem, ale i radzić sobie z porażkami. Być samodzielnym i odpowiedzialnym, ciekawym świata małym człowiekiem. Stąd w naszym programie: Metoda Projektów, czerpanie z muzyki klasycznej z wykorzystaniem Batii Straus, inspiracje z Edukacji przez Ruch D. Dziamskiej, elementy Naturalnej Nauki Języka, Dary Froebla, Program Zippiego, stąd nasz liczny udział w różnych imprezach i projektach miejskich (olimpiady sportowe, dni przedszkolaka pod patronatem OMEP, udział w projekcie COMENIUS REGIO Yale „Małe dzieci uczą się aktywnie” w ramach współpracy z Instytutem Małego dziecka im. Astrid Lindgren,) oraz udział w koncertach, spektaklach, lekcjach naukowych i muzealnych.

Naszymi sprzymierzeńcami w realizacji tych zadań jesteście Państwo – rodzice naszych wychowanków. Prężnie działająca Rada Rodziców, Stowarzyszenie Przyjaciół Słonecznej Chatki to formacje rodzicielskie, które wespół z radą pedagogiczną od lat dbają o to by środowisko przedszkola było inspirujące, wielowymiarowe i bezpieczne.