Stowarzyszenie Przyjaciół Słonecznej Chatki zostało powołane kilka lat temu przez rodziców i
pracowników przedszkola w odpowiedzi na pojawiającą się chęć większego zaangażowania w życie
naszej placówki. Grono osób postanowiło działać na rzecz Przedszkola poprzez wzbogacanie ofert
edukacyjnej, organizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zakup środków dydaktycznych i
zabawek. W minionych latach Stowarzyszenie organizowało kiermasze świąteczne, kursy i warsztaty,
zmodernizowało ogród przedszkolny, wspomagało zakup potrzebnych pomocy dydaktycznych.

Dzisiaj, przy udziale rodziców naszych przedszkolaków, nadal możemy organizować zajęcia
dodatkowe, organizować kiermasze i inne atrakcje dla dzieci.

Dzięki osobom współpracującym ze Stowarzyszeniem oraz sponsorom nadal możemy wypełniać jego
statutowe zadania.

Konto Stowarzyszenia Przyjaciół Słonecznej Chatki:
Santander Bank  34 1090 1362 0000 0001 2113 8796