RODO
12 marca 2024

Deklaracja

Szanowni Rodzice,
zbliża się termin składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

na rok szkolny 2024/2025.
Niezłożenie deklaracji w terminie od 13 marca (środa) do 19 marca (wtorek)

jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.
Druki są dostępne w szatni lub do pobrania na naszej stronie internetowej

w zakładce --> Rekrutacja

26 lutego 2024

DRZWI OTWARTE

20 lutego 2024

REKRUTACJA 2024/2025

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja
W najbliższym czasie zostanie podany termin zebrania organizacyjnego oraz drzwi otwartych.

13 grudnia 2023

Informacja o przerwie wakacyjnej

Szanowni Rodzice!
Uprzejmie informujemy, że przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2023/2024
przypada na miesiąc sierpień . Przedszkole w tym czasie będzie zamknięte.

6 marca 2023

Rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji tutaj.

10 czerwca 2022

Rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Rodzice zainteresowani przyjęciem dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2022/2023, informujemy, że od 13 czerwca do 17 czerwca br. będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca do placówek na terenie Poznania (przyjmowanie wniosków). Szczegółowy harmonogram w zakładce rekrutacja. Poniżej zamieszczamy listę placówek biorących udział w rekrutacji uzupełniającej.

13 kwietnia 2022

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Szanowni państwo,

Rodzice biorący udział w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych są dostępne w przedszkolu – zostaną wywieszone dziś tj.13.04.2022 o godz. 12:00.
Poniżej zamieszczamy instrukcję elektronicznego potwierdzania woli.

4 marca 2022

WAŻNE – deklaracje do 11 marca

Szanowni Rodzice, uwaga to już od najbliższego poniedziałku! Od 7-11 marca składamy :

-deklarację o kontynuacji edukacji do przedszkola na kolejny rok szkolny

oraz w tym samym czasie składamy

- deklarację na dyżur wakacyjny !

Proszę o zapoznanie się ze szczegółami. Deklaracja o kontynuacji edukacji w przedszkolu na kolejny rok szkolny – w załączniku druk – proszę wypełnić, podpisać ( oboje rodzice!) i wrzucić do skrzynki podawczej w werandzie. W wyjątkowych sytuacjach proszę przesłać skan . Termin od 7-11 marca. W przypadku braku złożenia deklaracji dziecko nie będzie miało miejsca w kolejnym roku szkolnym. Konieczne jest dopilnowanie terminu.
Deklarację o przyjęciu na dyżur wakacyjny składacie Państwo w macierzystej placówce w dniach od 07-11 marca 2022r. – droga jak wyżej. Informujemy, że powyższy termin deklaracji na dyżur wakacyjny pokrywa się z terminem składania deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej na nowy rok szkolny w danym przedszkolu. Przypominam, że nasze przedszkole pełni dyżur od 1 lipca do 5 sierpnia włącznie. Potem jest przerwa urlopowo-remontowa – aż do 31 sierpnia. Z nowym rokiem szkolnym stratujemy 1 września.

Jednocześnie informujemy, że Wydział Oświaty planuje stworzenie grupy "międzyprzedszkolnej" w wybranych szkołach podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Określone placówki "międzyoddziałowe" będą dostępne wyłącznie dla przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, w których dyżur wakacyjny został skrócony w związku z planowanym remontem. Szczegółowe informacje odnośnie zasad zapisu dziecka do oddziału "międzyprzedszkolnego" będzie podany w terminie późniejszym.

Beata Lewicka

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - pobierz.

Deklaracja wakacyjna 2022 - pobierz.

27 kwietnia 2021

Lista placówek z dostępnymi miejscami

Lista do pobrania tutaj.

26 kwietnia 2021

Lista dzieci przyjętych 2021 r.

Lista dzieci przyjętych do przedszkola do pobrania tutaj.

16 kwietnia 2021

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI - do pobrania tutaj.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Od 16 do 21 kwietnia 2021. należy pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola przez złożenie dokumentu – drogą elektroniczną – poniżej instrukcja lub poprzez dostarczenie do skrzynki korespondencyjnej w przedszkolu na  ul. Skarbka 9 ( wejście do przedszkola – weranda) wypełnionego druku – potwierdzenie woli zapisu – wzór dokument w załączniku. BRAK PISEMNEGO POTWIERDZENIA JEST JEDNOZNACZNY Z REZYGNACJĄ Z DALSZEGO PROCESU REKRUTACJI.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola 2021 - pobierz

Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli - pobierz

Informacja dla Rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli/dddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - pobierz

25 marca 2021

Badanie poziomu aktywności fizycznej przedszkolaków SAV Junior

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących
prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko motoryczny, ale także
emocjonalny i społeczny.
Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie regularnego ruchu już od najmłodszych lat
dla zdrowia i jakości życia w przyszłości, monitorowanie aktywności fizycznej
przedszkolaków jest bardzo istotne.

Z myślą o dalszym rozwoju projektu Sportowej Akademii Veolia Junior, Fundacja
Veolia Polska wystartowała z badaniem pt. „Aktywność fizyczna przedszkolaków
i zmiany nawyków ruchowych rodzin w czasie pandemii COVID-19”, w którym nasze
przedszkole bierze udział.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich rodziców dzieci wieku 3-6 lat o
wypełnienie anonimowej ankiety on-line. Jej uzupełnienie powinno zająć około 15
minut.

Zebrane informacje posłużą do rozwoju programów upowszechniających aktywność
fizyczną, zwłaszcza wśród najmłodszych.
Kwestionariusz dostępny jest pod linkiem https://badaniesavjunior.webankieta.pl/.
Ostateczny termin upływa 7 kwietnia 2021 roku, dlatego prosimy o możliwie
najszybsze wypełnienie ankiety.

12 marca 2021

Rekrutacja do przedszkoli

Wszystkie aktualne informacje w zakładce "Zasady rekrutacji"

4 marca 2021

Deklaracji o kontynuacji edukacji

Drodzy rodzice przedszkolaków już uczęszczających do naszego przedszkola  i kontynuujących edukację w kolejnych latach

prosimy o złożenie w korespondencyjnej skrzynce przedszkolnej usytuowanej w werandzie przedszkolnej  w dniach od 9-15 marca  do godz. 16:00 wypełnionych i podpisanych przez oboje rodziców deklaracji o kontynuacji edukacji na kolejny rok szkolny.

Z poważaniem
Beata Lewicka

Deklaracja do pobrania tutaj.

 

4 maja 2020

Zmiana adresu e-mail

Szanowni Państwo, z uwagi na awarię serwera interklasa, proszę o kierowanie korespondencji na adres mailowy: sloneczna_chatka@onet.pl

Z poważaniem Beata Lewicka

20 kwietnia 2020

OGŁOSZENIE LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH

Szanowni Państwo,

publikujemy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych na naszej stronie internetowej, zgodnie z rozporządzeniem Men z dnia 25 marca 2020r.  Rodzice składający wnioski elektronicznie mają również dostęp do wyników rekrutacji  w systemie Nabór.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z zapisami ustawy od momentu ogłoszenia listy dzieci przyjętych rodzic może złożyć w ciągu 7 dni wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  dziecka do przedszkola,  Komisja ma 5 dni na wysłanie odpowiedzi na  pismo, następnie w ciągu 7  dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia  istnieje możliwość złożenia do dyrektora przedszkola odwołania  od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola  służy skarga do sądu administracyjnego. Odwołania,  zarówno do Komisji rekrutacyjnej jak i do dyrektora przedszkola,  należy składać drogą mailową – na adres : p70@poznan.interklasa.pl, podobnie jak w przypadku składania wniosków będziemy Państwu mailowo potwierdzać wpływ dokumentu do przedszkola.

Lista dzieci przyjętych.

Lista dzieci nieprzyjętych.

Beata Lewicka
dyrektor Przedszkola nr 70 im. Słoneczna Chatka

9 kwietnia 2020

WYNIKI REKRUTACJI 2020

Lista dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola nr 70 „Słoneczna Chatka” w Poznaniu:

1. Biernat Leon
2. Duda Miłosz Piotr
3. Gleń Liliana
4. Grewling Filip Hipolit
5. Jakubowicz Aleksander
6. Jankiewicz Leon
7. Kolenkiewicz Barbara
8. Kotliński Stanisław
9. Radziemska Aniela
10. Regulska Zofia Anna
11. Schulz Jan
12. Spychała Jan Antoni
13. Żukow Witold

Jednocześnie informujemy, że najniższa liczba punktów uprawniających do zakwalifikowania do przyjęcia do przedszkola to 230.

Pobierz listę.

Lista dzieci zakwalifikowanych przesuniętych do innego przedszkola:

1. Andrzejewska Nina – Przedszkole nr 90 Jana Brzechwy
2. Kowalski Emil – Przedszkole „Pyza Wędrowniczka”
3. Krawczyk Joanna – Przedszkole „Pyza Wędrowniczka”
4. Krysiak Antoni – Przedszkole nr 58
5. Lesiuk Adam – Przedszkole nr 58
6. Tocha Mikołaj Maksymilian – Szkoła Podstawowa nr 90 im. Zamoyskiego
7. Tuchocki Szymon – Przedszkole nr 58
8.Walerych Antonina Marianna – Przedszkole nr 58
9.Waszkiewicz Maciej – Przedszkole nr 69
10. Wawrzyniak Olaf Filip – Przedszkole nr 58

Pobierz listę.

Lista dzieci niezakwalifikowanych do przyjęcia do Przedszkola nr 70 „Słoneczna Chatka” w Poznaniu:

1. Brychcy Wojciech
2. Czekalski Antoni
3. Drozdowska Marta
4. Michałek Kinga
5. Milczyńska Melania
6. Nowicki Mikołaj
7. Rackiewicz Aleksander
8. Rękawek Zofia Faustyna
9. Rogel-Sztul Victor

Pobierz listę.

 

Podano do publicznej wiadomości 9 kwietnia 2020 roku o godz. 12.00

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej Katarzyna Kantorowicz

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli - tutaj.
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola (dokument do wydrukowania) - tutaj.

 

 

25 marca 2020

Aktualizacja z 25 marca informacji o rekrutacji

Do pobrania tutaj.

24 marca 2020

REKRUTACJA – komunikat

Drodzy rodzice składający wnioski w ramach rekrutacji do przedszkola przekazuję Państwu pismo Wydziału Oświaty UMP z dnia 24 marca  w sprawie dokumentacji oraz dalszego przebiegu rekrutacji.

Informuję, że  w naszym przedszkolu przyjęto formę przekazywania oryginałów dokumentów

poprzez specjalną skrzynkę Nabór 2020 umieszczoną na płocie przedszkola, która jest codziennie opróżniania.
Jeśli ktoś z Państwa wysyła dokumenty listem poleconym, to również prosimy o zgłoszenie tego faktu mailowo, w celu  możliwości śledzenia przesyłki.
Zasadą przyjętą w naszej placówce jest każdorazowe mailowe, bądź smsowe potwierdzanie przyjęcie dokumentacji rekrutacyjnej przez pracownika przedszkola.
Jeśli ktokolwiek z Państwa złożył w naszym przedszkolu dokumentację  i  nie otrzymał potwierdzenia proszę o pilny kontakt z dyr.przedszkola tel.722-300-401. do 27 marca br.
przypominam, że wypełnienie wniosku elektronicznie nie oznacza równoczesnego złożenia go w danej placówce-należy go wydrukować podpisać-oboje rodziców i złożyć w placówce pierwszego wyboru.

Pobierz pismo Wydziału Oświaty.

17 marca 2020

REKRUTACJA – aktualizacja informacji

Szanowni Rodzice dzieci składających wnioski rekrutacyjne!

Od 18 marca do 24 marca zostaje uruchomiona skrzynka, do której będzie można codziennie wrzucać  wnioski do przedszkola wraz z załącznikami.

Dokumentacja będzie codziennie – w dni robocze -  wyjmowana przez pracowników, a po jej weryfikacji otrzymacie Państwo na maila potwierdzenie jej dotarcia i ewentualną informację o brakujących elementach.

Powyższe działania są związane z ograniczeniem osobistego kontaktu pracowników przedszkola z osobami z zewnątrz i zostały podjęte w związku z sytuacją epidemiologiczną.

Jeżeli ktoś z Państwa będzie wysyłać dokumentację pocztą „za potwierdzeniem odbioru”, proszę również o poinformowanie drogą mailową o tym fakcie.

13 marca 2020

Rekrutacja 2020 – zmiany!

Rekrutacja 2020
Uwaga!

Zmiana dot. przyjmowania wniosków wraz z załącznikami.

W zawiązku z koronawirusem i środkami prewencyjnymi podejmowanymi w  tym zakresie informuję, że:

 • w przyszłym tygodniu wnioski można składać w  poniedziałek, środę i piątek ( czyli 16,18 i 20 marca)  w godzinach od 8:00-12:00, dyżur będzie wówczas pełnił dyrektor przedszkola, natomiast w dniach 23-24 marca 2020  wnioski będą przyjmowane w  godzinach od godz. 8:00-16:00 - dyżur będzie pełniła komisja rekrutacyjna,
 • informuję,  że  w wyniku uzgodnienia z wydziałem oświaty przyjmuje się również możliwość przesyłania dokumentów  drogą mailową,  w formie skanu  na adres : p70@poznan.interklasa.pl, natomiast  i tak należy dostarczyć do przedszkola oryginały dokumentów w wyznaczonym harmonogramem czasie. Istnieje jedynie wówczas możliwość wcześniejszej weryfikacji kompletności złożonej dokumentacji i powiadomienia rodzica o uzupełnieniu  brakujących elementów,
 • dyrektor przedszkola jest cały czas pod telefonem 722-300-401; pytania, dokumentację i wnioski można kierować telefonicznie bądź pod w/w adres mailowy.
Proszę również na bieżąco spoglądać na naszą stronę, gdyż sytuacja jest dynamiczna i mogą się pojawiać nowe komunikaty i nowe uzgodnienia.
Z poważaniem
Beata Lewicka
dyrektor Przedszkola nr 70

13 marca 2020

Rekrutacja – list Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania

Szanowni Rodzice,

w odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące trwającej rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych informujemy, że zawieszenie zajęć nie ma wpływu na terminy rekrutacji.

Zgodnie z harmonogramem do 24 marca trwa etap składnia wniosków do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wnioski/oświadczenia/potwierdzenie spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.

Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola.

Zachęcamy również do sprawdzania informacji w poszczególnych przedszkolach o zasadach związanych z odbiorem dokumentów w danej placówce.

Zalecamy także mailowe powiadomienie placówki pierwszego wyboru o fakcie wysłania wniosku pocztą (maile do placówek są dostępne na stronach NABÓR).

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji będziemy państwa informować.

13 marca 2020

List prezydenta Miasta Poznania

Poznań, 12 marca 2020 r.

OD: Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

DO Rodzice Dzieci uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich

Szanowni Rodzice,
W okresie wzmożonych przypadków zachorowań na wirus z Wuhan CONVID-19, jako prezydent Miasta Poznania, zdecydowałem o podjęciu radykalnych środków mających na celu ograniczenie rozwoju epidemii. Rekomendowałem, by od dnia 11 marca zamknięte zostały wszystkie instytucje miejskie, które na co dzień stanowią dla Państwa przestrzeń życia, nauki i pracy. W ślad za Poznaniem takie decyzje zostały podjęte na szczeblu krajowym.

Decyzją dyrektorów zostały zamknięte w Poznaniu placówki oświatowe – przedszkola i szkoły, żłobki, miejskie instytucje kultury, baseny, zoo, czytelnie. Wstrzymano też wizyty w szpitalach oraz odwołano imprezy masowe. Takie działania zmierzające do ograniczenia liczby zachorowań nie miały dotąd precedensu, stąd stanowią zadanie niezwykle trudne, odpowiedzialne, wymagające mobilizacji raz zrozumienia powagi tych okoliczności.

Kieruję do Państwa – Drodzy Rodzice prośbę o odpowiedzialne współdziałanie. Apeluję o wyjaśnienie dzieciom obecnej sytuacji. Zamknięcie szkół nie jest formą dodatkowych ferii, więc może stanowić dla dzieci czas nauki w warunkach domowych – powtórzeń materiału dydaktycznego i wszelkiej pracy, która ma charakter edukacyjny.

Proszę o dopilnowanie, by dzieci w wieku powyżej 8 lat, które nie wymagają bezpośredniej opieki rodzica,
nie przebywały w miejscach publicznych. Nie rekomenduję również pobytu na placach zabaw dzieci młodszych, a na obiektach sportowych dzieci starszych oraz przebywania w dużych skupiskach osób.

Jednocześnie informuję, że rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zamknięcia z powodu koronawirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, w przypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, przysługuje zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni w wysokości 80% wartości wynagrodzenia. Rodzic może również skorzystać z innych form umożliwiających opiekę nad dziećmi, w tym urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie albo form pracy zdalnej w warunkach domowych, po uzgodnieniu z pracodawcą.

Proszę by dzieci nie miały bliskich kontaktów z osobami starszymi, których w sposób nadzwyczajny musimy chronić przed zarażeniem koronawirusem. Nie rekomenduję zdecydowanie powierzenia opieki nad dziećmi dziadkom i osobom starszym.

Pragnę podkreślić i przypomnieć, że obowiązek opieki nad dzieckiem w obecnych okolicznościach należy do rodziców, Dotyczy to dzieci do lat 8 i powyżej.

Z wyrazami szacunku
Jacek Jaśkowiak

12 marca 2020

Rekrutacja – przyjmowanie wniosków

Szanowni Państwo,
pomimo zawieszenia zajęć dydaktycznych-opiekuńczych rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 trwa.

Wnioski są przyjmowane w godzinach od 8:00-16:00 w sekretariacie przedszkola.

W razie potrzeby kontaktu z dyrektorem przedszkola prosimy skorzystać z drogi mailowej: p70@poznan.interklasa.pl lub tel. 61-8679782 lub 722-300-401.

9 marca 2020

DRZWI OTWARTE 2024

Drodzy Państwo,
 
informacja dotyczącą dni otwartych w naszym przedszkolu będzie podana po ogłoszeniu przez Prezydenta Miasta Poznania terminarza rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

14 lutego 2020

DRZWI OTWARTE W SŁONECZNEJ CHATCE

W związku z prowadzona rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 zapraszamy na spotkanie informacyjne i drzwi otwarte dla dzieci i ich rodziców :
10 marca 2020r. godz. 16:30 spotkanie informacyjne   - tylko dla rodziców
13  i 20 marca  w godz. 10-11 zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na wspólna zabawę “
9 stycznia 2020

Dzień Babci i Dziadka

Uwaga ! W dniach imprez z udziałem Babć i Dziadków dzieci będą miały podany obiad w godz.11:30 – 12:00

7 listopada 2019

Zgłoszenie o wszawicy

Szanowni rodzice, mamy kolejne zgłoszenie zakażenia wszami. W związku z tym prosimy o dokładne przejrzenie głów dzieci i w razie zauważenia gnid lub dorosłych okazów wdrożenie kuracji.

Przypominamy, że zabiegi trzeba powtarzać, po tygodniu bowiem z niezauważonych gnid wylęgają się następne pasożyty.

31 października 2019

Konsultacje z psychologiem

KONSULTACJE Z PSYCHOLOGIEM dla rodziców naszych przedszkolaków.
6 listopada br. w godz. 15:00-16:30 oraz 4 grudnia br. W godz. 14:30-16:30 w przedszkolu będzie dla Państwa dostępny psycholog przedszkolny - Pani Katarzyna Małkowicz.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szatni przedszkola na gazetce ogólnej został zamieszczony grafik, w który można się wpisać. Jeśli terminy zostaną przez rodziców wykorzystane, to można wpisać się na listę oczekujących; w kolejnym terminie te osoby będą priorytetowo przyjęte.

1 października 2019

Uwaga ! Zmiany miejsca zamieszkania naszych przedszkolaków !

Drodzy Rodzice,
jeśli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania w ciągu roku szkolnego, to obowiązkiem rodzica jest zgłoszenie takich zmian poprzez informację, oświadczenie złożone u dyrektora przedszkola.

Jest to szczególnie ważne jeśli następuje zmiana gminy, w której Państwo wraz z dzieckiem zamieszkujecie, gdyż koszty organizacji edukacji przedszkolnej dla dziecka spoczywają na gminie w której ono zamieszkuje, mowa tu o 5-godzinnym pobycie dziecka w przedszkolu. Również zmiany dot. adresów mailowych, numerów telefonów do szybkiego kontaktu muszą być na bieżąco zgłaszane; wymaga tego dobra komunikacja i jest nieodzowna w kontekście dobra dziecka.

1 października 2019

Zajęcia dodatkowe

Drodzy rodzice naszych przedszkolaków,

od 1 października ruszają zajęcia dodatkowe, szczegółowy harmonogram zajęć został przesłany do Państwa za pośrednictwem komunikatora w module iPrzedszkole, zostały w nim zawarte wszystkie propozycje, które omówiliśmy sobie podczas pierwszego zebrania organizacyjnego, o które Państwo wnioskowaliście.

Jesteśmy po wstępnej diagnozie logopedycznej – szczegóły u wychowawców grup. Ustalam nstp. model pomocy w tym zakresie :
- dzieci 5,6 letnie będą miały prowadzoną terapię indywidualnie lub w parach,
rodzice proszeni są o przygotowanie zeszytów, za pośrednictwem których będą
przekazywane przez Panią Renatę wskazówki do dalszej pracy w domu, dzieci
przynoszą zeszyty zawsze we wtorek i zabierają je po zajęciach do domu,
- dzieci 4-letnie, które wymagają pomocy logopedycznej będą miały również
prowadzoną terapię – zawsze we wtorki w małych grupach do 4 osób, te dzieci
nie muszą nosić zeszytów.
W godzinach pracy logopedy mgr Renaty Mochnacz istnieje możliwość konsultacji tj wtorek w godz. 11-15:00
Informacje pisemne o udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej w tym logopedycznej będą Państwu wydawane około 15 października.

Beata Lewicka

30 sierpnia 2019

Zebranie z rodzicami

W dniu 4 września o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami o charakterze organizacyjnym. Bardzo proszę o 100% obecność, będziemy wspólnie decydować o ważnych sprawach.

Z poważaniem
Beata Lewicka

13 czerwca 2019

Rumień zakaźny

Uwaga, odebraliśmy od rodzica zgłoszenie, że jeden z naszych przedszkolaków jest chory na rumień zakaźny.

3 czerwca 2019

Zebranie na temat bezpieczeństwa

Drodzy Rodzice, zgodnie z pismem MEN z 11.05.2019 roku, w trosce o bezpieczeństwo dzieci,
Kuratorium Oświaty zarządza wykonanie następujących zadań:

- przeprowadzenie Rady Pedagogicznej na temat bezpieczeństwa,
- zorganizowanie spotkania z rodzicami,
- przeprowadzenie pogadanek z dziećmi na temat bezpieczeństwa,
- utworzenie anonimowej skrzynki na sygnały.

W związku z powyższym zapraszamy Rodziców do składania uwag na temat bezpieczeństwa do skrzynki usytuowanej w holu przedszkola i zapraszamy rodziców na zebranie w dniu 11.06.2019r. o godz. 17:00, poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci.

24 maja 2019

Zapisy na dyżur wakacyjny

W tym roku zapisy na dyżur wakacyjny do wszystkich samorządowych placówek Miasta Poznania będą się odbywały tylko elektronicznie z wykorzystaniem systemu NABÓR – tak jak podczas rekrutacji do przedszkola.  Terminy są krótkie: wniosek należy złożyć w dniach od 28 do 31 maja 2019r.

Wszystkie szczegóły dotyczące procedury zapisu dziecka na dyżur są zawarte w załącznikach – zasady i terminy rekrutacji na dyżur wakacyjny. Proszę o zapoznanie się z tymi materiałami:

Terminy zapisów na dyżur wakacyjny 2019

Zasady zapisów na dyżur wakacyjny 2019

Kto kiedy pełni dyżur – lista przedszkoli - 2019

24 maja 2019

Podejrzenie szkarlatyny

MAMY JEDNO ZGŁOSZENIE DOT. NASZEGO PRZEDSZKOLAKA PODEJRZENIA  O SZKARLATYNĘ.

Prosimy o obserwacje i ostrożność.

23 maja 2019

iprzedszkole – wpłaty

Szanowni Rodzice!

Dziękujemy za terminowe wnoszenie opłat za Przedszkole. Prosimy o większą uwagę podczas wpłat na poszczególne konta, jeszcze cały czas pojawiają się pomyłki w tym zakresie.

Ponieważ od maja br. zostanie uruchomiona kolejna funkcja w oprogramowaniu dot. naliczania i wczytywania wpłat, których Państwo dokonujecie w banku, uprzejmie prosimy o to, aby w tytułach przelewów nie używać żadnych znaków specjalnych, przecinków, cudzysłowów itp. , gdyż takie znaki to separatory, które uniemożliwiają prawidłowy odczyt pliku.

20 maja 2019

Dyżur psychologa w maju

22 maja w godz. 14:30-16:30 będzie możliwa rozmowa z naszą panią psycholog, osoby zainteresowane proszę o wpis na listę - harmonogram spotkań wisi w szatni przedszkola.
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

20 maja 2019

Ewaluacja wewnętrzna

Drodzy Rodzice ,
w tym roku nasze Przedszkole w ramach ewaluacji wewnętrznej bada w jaki sposób wpływamy na kształtowanie postaw patriotycznych u naszych dzieci.

Temat jest związany z rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. W szatni naszego przedszkola są wyłożone ankiety ewaluacyjne i skrzynia, w której można wypełnione ankiety składać. Bardzo prosimy o wypełnianie ankiet – będą one jeszcze dostępne do końca przyszłego tygodnia czyli do 24 maja. W oczekiwaniu na dziecko, przed imprezą czy po, poświęćcie Państwo 5 minut na udzielenie nam odpowiedzi - to dla nas ważny materiał do analizy.

13 maja 2019

Zajęcia adaptacyjne

Drodzy Rodzice naszych nowych przedszkolaków,

 w dniach 11-13 czerwca i w dniach 26-27 sierpnia będziemy prowadzić zajęcia adaptacyjne  na które serdecznie zapraszamy.

Zajęcia czerwcowe będę się zaczynały zawsze o godz. 17:00 i proszę rezerwować sobie godzinę, natomiast sierpniowe o godz. 10:00. 11 czerwca spotykamy się tylko w gronie dorosłych, pozostałe spotkania dedykowane bezpośrednio dzieciom. Jeśli to możliwe to prosimy, aby w zajęciach dziecku towarzyszyła zawsze ta sama osoba.

Z poważaniem
Beata Lewicka

29 kwietnia 2019

Zmiana terminu wycieczki

UWAGA!
Wycieczka z 30 kwietnia przeniesiona na 7 maja

29 kwietnia 2019

Majówka

Drodzy rodzice,
w dniach 29-30 kwietnia nasze Przedszkole jest otwarte, natomiast w dniu 2 maja, z uwagi na brak zgłoszeń dzieci przedszkole jest nieczynne.

24 kwietnia 2019

Weekend majowy

Drodzy Rodzice prosimy o zadeklarowanie obecności dziecka w dniach 29-30 kwiecień i 2 maj – listy są wyłożone u wychowawców grup.

Nawet jeśli dziecko teraz nie uczęszcza do przedszkola,  a planujecie Państwo przysłanie dziecka w /w dni,  to deklaracji można dokonać  telefonicznie.

Beata Lewicka

18 kwietnia 2019

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy składamy najserdeczniejsze życzenia pokoju, radości i nadziei.
Życzymy, aby te świąteczne dni były czasem przepełnionym odpoczynkiem, regeneracją, a przede wszystkim okresem skupienia na tym, co naprawdę ważne.

Pracownicy
Przedszkola nr 70

8 kwietnia 2019

STRAJK

Szanowni Rodzice,

W związku z trwającym strajkiem za zgodą organu prowadzącego przedszkole, czyli Urzędu Miasta Poznania zajęcia w dniach 8-9 mogą być zawieszone, jeśli kadra pedagogiczna i administracyjno- obsługowa podejmie decyzję o udziale w strajku. Tak było właśnie dziś, zaś jutro zgodnie z naszymi ustaleniami, popartymi aprobatą Rady Rodziców Przedszkola nr 70 otrzymacie Państwo od wychowawców grup o godz. 7:00 (podobnie zresztą jak dziś) informację, o tym czy  zajęcia są nadal zawieszone, czy może uda się uruchomić jedną 25-osobową grupę dzieci.

Przedszkole nie jest zamknięte, wszyscy pracownicy są w przedszkolu zgodnie z harmonogramem pracy, ale z uwagi na strajk, nie świadczą pracy. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu, i nie zwalnia mnie z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli i pracowników obsługi do strajku. Ale w pojedynkę nie mogę tym wymogom sprostać. Dlatego rozwiązanie z porannym mailem do Państwa o godz. 7:00 jest naszym sposobem na pomoc w zapewnieniu choćby częściowej opieki nad dziećmi i wdrożonym przez nas działaniem. Jestem zobligowana do poinformowania rodziców nie tylko o sposobie zapewnienia częściowej  choćby opieki w miarę możliwości przedszkola, ale również do wskazania miejsc opieki zorganizowanych przez organ prowadzący, czyli Miasto Poznań.

Informacje na ten temat znajdziecie Państwo w poniższych linkach:

http://www.poznan.pl/mim/info/news/strajk-nauczycieli-najwazniejsze-informacje,131124.html

http://www.poznan.pl/mim/info/news/trwa-strajk-nauczycieli-aktualna-sytuacja,131197.html

http://www.poznan.pl/mim/public/oswiata/attachments.html?co=show&instance=1014&parent=131150&lang=pl&id=289141

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji na temat strajku na stronie przedszkola, ale przede wszystkim w komunikacji mailowej - przedszkole - rodzic, a by ten kanał był skuteczną formą kontaktu, prosimy o udrożnienie skrzynek mailowych - mam sygnały od nauczycieli, że maile się cofają z powodu brak możliwości dostarczenia listów.

Z poważaniem,

Beata Lewicka
dyr. Przedszkola nr 70

8 kwietnia 2019

Strajk nauczycieli

Miasto Poznań na stronie Serwis oświatowy – proponuje co można zrobić z dzieckiem w czasie strajku – oto link do strony: http://www.poznan.pl/mim/public/oswiata/attachments.html?co=show&instance=1014&parent=131134&lang=pl&id=289087.

Najważniejsze informacje dot. strajku nauczycieli: http://www.poznan.pl/mim/info/news/strajk-nauczycieli-najwazniejsze-informacje,131124.html

28 marca 2019

Zaginął rowerek Antosia z grupy Motyle.

W środę ze stojaka rowerowego przy naszym przedszkolu zaginął metalowy rowerek biegowy w kolorze białym z czerwono-zieloną naklejką.

Być może ktoś przez pomyłkę zabrał; rano dzieci przychodzą np. z mamą, tatą, a po południu są odbierane przez nianię, czy ciocię, mogło się też zdarzyć, że ktoś z zewnątrz wszedł na teren posesji, gdyż furtka do Przedszkola w określonych porach jest otwarta .
Bardzo prosimy o zwrot lub informację.

1 marca 2019

Grupowe zebrania z rodzicami

Grupowe zebrania z rodzicami

27 marzec godz. 16:30 zebranie - grupa Ekoludki i Tropiciele – część wspólna z udziałem psychologa i część grupowa
10 kwietnia godz. 17:00 zebranie - grupa Promyki zebranie - grupa Tropiciele
12 czerwca godz. 17:00 zebranie - grupa Motyle

 

1 marca 2019

Zajęcia otwarte dla rodziców

Ruszają wiosenne zajęcia otwarte dla rodziców na które zapraszamy wg poniższego grafiku:

1 marca godz. 9;00 – grupa Tropiciele – D. Wojtera
14 marca godz. 9:00 – grupa Ekoludki – A. Gazda
19 marca godz. 9:15 – grupa Motyle – język angielski A. Olendrowicz
25 marca godz. 9:15 – grupa Motyle – D. Jaskólska
2 kwietnia godz. 9:00 – grupa Promyków – A. Okoniewska
3 kwietnia godz. 9:00 – grupa Promyki – lektor języka angielskiego W. Nawrocka
5 kwietnia godz. 8:45 – grupa Ekoludki - lektor języka angielskiego W. Nawrocka
10 kwietnia godz. 9:00 – grupa Motyle - lektor języka angielskiego W. Nawrocka
12 kwietnia godz. 8;45 – grupa Tropiciele - lektor języka angielskiego W. Nawrocka
17 kwietnia godz. 9:30 – grupa Promyki – K.Kantorowicz

28 lutego 2019

Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodzice dzieci, które będą kontynuować edukację w naszym przedszkolu są zobowiązani do złożenia na druku.

Poniżej deklaracja o kontynuacji wych. Przedszkolnego w naszej placówce.

Termin składania deklaracji to 25 luty-3 marca
Deklaracja do pobrania tutaj.

22 lutego 2019

Dyżur psychologa

13 marca w godz. 14:30-16:30 pełni dyżur psycholog.

Osoby zainteresowane proszę  o wpisanie proponowanego  terminu  wizyty w grafik umieszczony na tablicy ogólnej w szatni przedszkola.

4 stycznia 2019

DYŻUR WAKACYJNY

W roku 2019 Przedszkole nr 70 jest nieczynne w lipcu.

W sierpniu będziemy pełnić dyżur wakacyjny.

4 stycznia 2019

Dzień Babci i Dziadka w Słonecznej Chatce

7 stycznia godz. 13:00 SPOTKANIE U MOTYLI
8 stycznia godz. 13:00 SPOTKANIE U EKOLUDKÓW
9 stycznia godz. 13:00 SPOTKANIE U PROMYCZKÓW
10 stycznia godz. 13:00 SPOTKANIE U TROPICIELI

W tych dniach obiadek w przedszkolu jest podawany o godz. 11:30, a zamiast II śniadania dzieci otrzymują podwieczorek

4 stycznia 2019

Styczniowe konsultacje z psychologiem

9 stycznia w godz. od 14:30-16:30 w przedszkolu pełni dyżur nasz psycholog, można rezerwować sobie spotkanie wpisując się na listę umieszczoną w szatni przedszkola na gazetce ogólnej, do dyspozycji są nstp. godziny :
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

16 listopada 2018

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkole po raz kolejny uczestniczy w projekcie proekologicznym i prozdrowotnym zaproponowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Dwie najstarsze grupy , poprzez liczne działania; prezentacje, wystawy, zajęcia, również z udziałem rodziców, zrealizują założenia programowe, których efekty będziemy prezentować w holu przedszkola.

9 listopada 2018

100. ROCZNICA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Dzieci ze słonecznej Chatki  wczoraj  stroiły swoimi biało-czerwonymi pracami  przedszkole,  słuchały hymnu Polski i oglądały film  „Polak mały” a  dziś  w drodze do teatru składają kwiaty  przed pomnikiem trzech krzyży.

9 listopada 2018

12 Listopada

UWAGA! 12 listopada przedszkole będzie nieczynne.

7 listopada 2018

Konsultacja z psychologiem

II tura konsultacji indywidualnych z psychologiem przedszkolnym.
21 listopada w godz. 14:30-16:30

Proszę chętnych rodziców o zapisy, z tym że pierwszeństwa udzielamy rodzicom z listy oczekujących / październikowej/, są to trzy osoby – proszę te osoby o zadeklarowanie godziny konsultacji do 14 listopada, po 14 wolne miejsca mogą zająć pozostałe chętne osoby.

Godziny konsultacji:
14:30-15:00
15:00-15:30
15:30-16:00
16:00-16:30

30 października 2018

2 listopada przedszkole nieczynne

W związku z informacjami zebranymi od rodziców w deklaracjach dot. pobytu dzieci na dyżurze w dniu 2 listopada informujemy, iż w tym dniu przedszkole jest nieczynne.

29 października 2018

Zebranie Rady Rodziców

5 listopada o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców. Proszę o obecność.

Z poważaniem
Beata Lewicka

24 października 2018

Dyżur 2 listopada

Szanowni Rodzice w dniu 2 listopada nasze przedszkole będzie pełniło dyżur,

proszę o zgłaszanie do wychowawców grup czy dziecko będzie w tym dniu obecne czy nie, w celu zaplanowania urlopów kadry i obsługi oraz zapewnienie wyżywienia w odpowiedniej ilości. Zgłoszenia należy dokonać do 29 października / poniedziałek/.

14 września 2018

Rowerki i wózki – parkowanie

Rowerki i wózki – parkowanie
Nasz parking na rowerki i wózki bardzo się rozrasta, więc wprowadzamy zasady porządkujące:

1. Zostawiamy rowerki i wózki za brązowym płotkiem panelowym, jeśli nastąpi wysycenie miejsc, to w stojaku przed płotkiem.
2. Parkujemy tylko po prawej stronie, czyli pod betonowym parkanem, gdyż musi być dostęp do przejazdu pojemnikami ze śmieciami.
3. Wózki też parkujemy pod parkanem, nie w garażu, gdyż garaż będzie po godz. 13:00 zamykany – przechowujemy tam maszyny, sprzęt, który musi być zabezpieczony.
4. W razie deszczu rodzice we własnym zakresie muszą zabezpieczyć folią wózek czy rowerek.

14 września 2018

Zajęcia dodatkowe

Już ruszyły zajęcia dodatkowe: logopedia, religia, angielski, zajęcia muzyczno- rytmiczne, od przyszłego tygodnia dołączą zajęcia sportowe, czyli ogólnorozwojowe z piłką oraz gimnastyka korekcyjna dla 2 grup dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne. Szczegółowy harmonogram wisi na gazetce ogólnej w holu przedszkola – w szatni.

14 września 2018

Rzeczy do odbioru

Drodzy Państwo, po wakacjach zostało nam wiele nieodebranych rzeczy, które zgromadziliśmy w werandzie w workach i pudelkach, są tam :

środki higieniczne, kapcie, odzież.

Prosimy o odbiór do końca przyszłego tygodnia, czyli do 21 września. Po tym okresie resztę rzeczy wyrzucimy.

14 września 2018

Uwaga wirus !

Odnotowaliśmy kilka przypadków „jelitówki” połączonej z gorączkowaniem.

Prosimy o uważność i o wspólnie z nami monitorowanie tej sytuacji, czyli zgłaszanie ewentualnych dalszych przypadków zachorowań.

5 września 2018

Pierwsze zebranie Rady Rodziców

Zapraszam wszystkich rodziców wyłonionych podczas wczorajszych spotkań grupowych - przedstawicieli do Rady rodziców – na pierwsze spotkanie rady.

Odbędzie się ono 12 września o godz. 17:00

Liczę na obecność
Z poważaniem
Beata Lewicka

5 września 2018

Dokumenty do pobrania

 1. DEKLARACJA KORZYSTANIA Z EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ: Do pobrania tutaj.
 2. OPŁATY: Do pobrania tutaj.
 3. ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI: Do pobrania tutaj.

 

3 września 2018

Zebranie z rodzicami

4 września o godzinie 17,00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Proszę o obecność.

13 czerwca 2018

Dyżur wakacyjny

Drodzy rodzice,
przyjmowanie kart zgłoszeniowych na dyżur wakacyjny zostało zakończone 8 czerwca.

W tej chwili odbywa się podpisywanie deklaracji / porozumień/ wakacyjnych.

Rodzicom dzieci, które zostały zgłoszone na dyżur do naszego przedszkola na lipiec i dzieci, które zostały zgłoszone na dyżur do Przedszkola nr 46 na sierpień:

 • w dniach od 12 do 18 czerwca są wydawane deklaracje w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego,
 • puste druki należy pobrać u osoby dyżurującej w szatni,
 • nasi rodzice podpisujący deklarację z P70 pobierają 1 egzemplarz, który będzie skopiowany, podpisany przez dyrektora i zwrócony rodzicowi,
 • nasi rodzice zgłaszający dzieci do przedszkola nr 46 pobierają u nas dwa druki wygenerowane przez to przedszkole/ inne nr kont/, które wypełniają i w 2 egzemplarzach składają w przedszkolu do którego dziecko na sierpień zostało zgłoszone, czyli do P46, sekretariat czynny w godz:7-15, w poniedziałki od 7-17,
 • rodzice dzieci z P46, którzy zgłosili dzieci do nas na dyżur, pobierają nasz wzór deklaracji w swojej placówce wypełniają, podpisują i składają do 18 czerwca w biurze przedszkola nr 70 w godz. 7-15.

Przypominam, że deklaracje musza być podpisane przez oboje rodziców i złożone w nieprzekraczalnym terminie do 18 czerwca włącznie, w przedszkolu do którego dziecko zostało zgłoszone na dyżur. Brak deklaracji złożonej w wyznaczonym terminie spowoduje skreślenie dziecka z listy zgłoszonych na dyżur.

11 czerwca 2018

Tropiciele – wycieczka do zoo

20 czerwca w środę grupa Tropicieli wyjeżdża na ostatnią wycieczkę – będzie to wyprawa do Nowego Zoo ,

wyjazd tramwajem o 8:50, dzieci zabierają plecaki, można przygotować małą przekąskę, z przedszkola zabierają bidony z wodą i II śniadanie. Powrót na obiad. Przypominam o nakryciach głowy.

18 maja 2018

Wycieczka do Parku DZIEJE do Murowanej Gośliny

We wtorek wyjeżdżamy do parku na atrakcje, w programie:

-teatrzyk,
-zajęcia z animatorami
-plac zabaw, zwierzątka i inne atrakcje, a także ognisko : zabieramy bułki, kiełbaski i napoje z przedszkola, wracamy na zupkę.
Prosimy o odpowiedni strój – dzieci mogą zabrać plecaczki z małą przekąską.
Odbiór najwcześniej o godz. 14:30 – 15:00

16 maja 2018

Festyn

Drodzy rodzice,
zaplanowany na czerwiec festyn nie odbędzie się, gdyż myśmy go już przeprowadzili- odbył się 10 maja.

Przyspieszyliśmy go z uwagi na główny cel – wsparcie dla taty Marysi.

16 maja 2018

Dyżur 1 czerwca

Prosimy o wpisanie dziecka na listę dotycząca obecności w dniu 1. czerwca br. Listy dostępne są u wychowawców grup.

16 maja 2018

Dni rodziny w Słonecznej Chatce

25 maja godz. 14:30 Motyle
28 maja godz. 16:00 Ekoludki
29 maja godz. 15:00 Tropiciele
5 czerwca godz. 15:00 Promyki

7 maja 2018

Fotograf – zdjęcia na festyn

Pani Kasia - mama Eryka i Oli ma sugestię aby dzieci na jutrzejszy seans zdjęciowy - przypominam, początek godz. 9:00 - ubrać w sposób odświętny, ale nie koniecznie galowy.

30 kwietnia 2018

Weekend majowy

W dniach 30 kwietnia do 4 maja przedszkole jest czynne - na życzenie Państwa, wg deklaracji składanych u nauczycieli - z tym że w godzinach od 7:00-17:00

30 marca 2018

Wesołych Świąt

Miłego rodzinnego świętowania, wiosennego optymizmu i energii wraz z pierwszymi tchnieniami wiosny
życzą
Pracownicy Przedszkola nr 70 im. Słoneczna Chatka

15 marca 2018

POWITANIE WIOSNY

22 MARCA GRUPY: Motyle, Ekoludki, Tropiciele wychodzą na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 74 na imprezę powitania wiosny zorganizowaną w LASKU MARCELIŃSKIEM

Początek imprezy 11:30 kolo leśniczówki, przejazd tramwajem lub autobusem – wybór wychowawcy, dzieci przygotowują na imprezę piosenkę pt. „Maszeruje wiosna”. Najmłodsza grupa – z uwagi na konieczność pokonania pewnej odległości – będzie witała wiosną na miejscu.

12 marca 2018

Zebranie Rady Rodziców 13 marca 2018r. godz. 17:00

Zebranie Rady Rodziców 13 marca 2018r. godz. 17:00

W planie spotkania :
- omówienie harmonogramu imprez na najbliższe miesiące, wstępne podsumowanie wydatków,
- podsumowanie pracy w I semestrze – wnioski z monitorowania podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
-omówienie ankiet przygotowanych w ramach ewaluacji : ” W przedszkolu znane są i respektowane normy społeczne”
- sprawy różne zgłaszane przez rodziców.

12 marca 2018

Sprostowanie daty

Pokazy taneczne w dniu 22 marca w grupie Promyków są rano o godz. 9:15 a nie po południu, jak omyłkowo podano harmonogramie na marzec. Prawidłowa data widnieje na grafiku zajęć otwartych.

12 marca 2018

Zajęcia logopedyczne odwołane

Z powodu służbowego wyjazdu osoby prowadzącej zajęcia logopedyczne w dniu 7 marca odwołane. O terminie ich odpracowania poinformuję w późniejszym czasie.

12 marca 2018

Wycieczka w poniedziałek 12 marca

Mimo, zapowiadanych w dniu dzisiejszym prognoz na poniedziałek raczej deszczowych nie rezygnujemy z wyjazdu, bo inny termin nie jest dostępny, natomiast na miejscu dopasujemy zajęcia do aury- jeśli będzie deszcz, to zajęcia będą się odbywały w budynkach, jeśli pogoda pozwoli, to rozwiniemy atrakcje o te, które planowane są w plenerze.

2 marca 2018

Wyjście do ZOO – prosimy o punktualność

5 marca Tropiciele wychodzą do małego ZOO w związku z projektem „Węże”, wyjazd o godz. 9:00 - prosimy się nie spóźniać, jedziemy środkami komunikacji miejskiej.

27 lutego 2018

Konsultacje z psychologiem dla rodziców

W piątek 2 marca w godz. 14:30-16:30 będzie dyżurowała Pani Katarzyna Małkowicz - przedszkolny psycholog.

Bardzo prosimy rodziców zainteresowanych spotkaniem o zapisanie się osobiste bądź telefoniczne – przez pracownika przedszkola, na wolny termin.

14:30-15:00
15:00-15:30
15:30 – 16:00
16:00-16:30

27 lutego 2018

„Atmosfera dla Poznania”

Drodzy rodzice, w trosce o zdrowie dzieci nasze przedszkole na bieżąco monitoruje stan atmosfery dla Poznania – korzystając z portalu „Atmosfera dla Poznania” - miejsce pomiaru ul. Dąbrowskiego.

W przedszkolu powstał kącik – naprzeciwko głównego wejścia do przedszkola – informujący o stanie powietrza. Będziemy drukować prognozę na 2-3 najbliższe dni.

9 lutego 2018

Dyżur wakacyjny

Uwaga!
Dyżur wakacyjny w roku 2018 nasze przedszkole będzie pełniło w lipcu, w sierpniu nieczynne.
Informacja o sierpniowym dyżurze zamieszczona wcześniej dotyczyła ubiegłego roku!

9 lutego 2018

Zanieczyszczone powietrze – 9.02

Z powodu komunikatu, że powietrze w Poznaniu jest dla osób wrażliwych – czyli dzieci -  niebezpieczne, nie wyjdziemy na plac zabaw.

Będziemy na bieżąco śledzić informacje zamieszczane przez portal Poznań2OgródBotaniczny zanieczyszczenie powietrza i dostosowywać wyjścia dzieci na zewnątrz.

Raport do pobrania tutaj.

 

7 lutego 2018

Deklaracja o kontynuacji edukacji przedszkolnej

Szanowni Rodzice,
od 8 lutego będziemy wydawać  deklaracje o kontynuacji edukacji w naszym przedszkolu. Przypominam rodzicom dzieci 6-letnich, że roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 6 - latek może odbywać w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. Zwrot podpisanych przez oboje rodziców deklaracji musi nastąpić najpóźniej do 19 lutego. Druk można pobrać u wychowawcy grupy lub ze strony.
1 lutego 2018

INFORMACJE OGÓLNE i SPRAWY BIEŻĄCE, USTALENIA PO RADZIE RODZICÓW

Przypominam, że zajęcia logopedyczne dla dzieci wymagających wsparcia w tym zakresie odbywają się w każdą środę w godz. 12:30-16:00 w pokoju nauczycielskim na piętrze, rodzice zainteresowani krótkimi konsultacjami mogą w tym czasie skorzystać z tego. Prosimy o regularne noszenie zeszytów ćwiczeń, gdyż pani Renata wkleja zadania do ćwiczeń domowych - dotyczy dzieci 5,6 letnich, dzieci młodsze objęte pomocą logopedyczną jednorazowo otrzymują od specjalisty przygotowany pakiet ćwiczeń.

W grupach u wychowawców prosimy o składanie informacji o uczęszczaniu dziecka do przedszkola w okresie feryjnym, tj. od 12 do 23 lutego. Poszukujemy dobrej i niedrogiej firmy, która wykonałaby nam instalację domofonową - prosimy rodziców o ewentualne wskazanie lub przekierowanie do nas firm, które się w tym specjalizują, by dokonać dobrego wyboru. Na wakacje będziemy też potrzebować dobrej firmy dekarskiej. W związku z kilkutygodniową nieobecnością jednej z wychowawczyń grupa Motyli będzie po godz. 12;30 dzielona, jeśli będzie to możliwe, lub będą rozpisane zastępstwa. Na razie stosujemy ten pierwszy wariant, gdyż dzieci chorują, mamy zgłoszenia wirusa bostońskiego, szkarlatyny, ospy i przeziębień z dość wysoką gorączką. Przypominam o konieczności przyniesienia zdolności od lekarza, że dziecko może uczęszczać – dot. chorób zakaźnych. Przypominam, że w bieżącym roku szkolnym przedszkole jest czynne w lipcu. Apelujemy o staranne zamykanie drzwi wejściowych - tych na samozamykacz, czyli głównych wejściowych, dzielących werandę od przedsionka przy toalecie, przełożyliśmy półki na kalosze i ogranicznik jest nieco przesunięty, dlatego drzwi wymagają przyciągnięcia, bo same się nie zamkną.

1 lutego 2018

Plan zajęć otwartych dla rodziców

Szanowni Rodzice zapraszamy do obserwacji swoich pociech podczas zajęć otwartych, zorganizowanych w poszczególnych grupach. Większość zajęć odbywa się w godz. porannych, czyli zgodnie z naszym rozkładem dnia, tylko zajęcia taneczne dla grup starszych są planowane na popołudnie.

2 marca godz. 9:15 TROPICIELE – K. Kantorowicz
19 marca godz. 9:00 PROMYKI – D. Konopińska
14 marca godz. 9:15 EKOLUDKI – A. Okoniewska
21 marca godz. 15:00 TROPICIELE – pani Milena Skorupińska – pokaz taneczny –
zajęcia dodatkowe
22 marca godz. 9:15 PROMYKI - pani Milena Skorupińska – pokaz taneczny –
zajęcia dodatkowe
23 marca godz. 15:00 EKOLUDKI - pani Milena Skorupińska – pokaz taneczny –
zajęcia dodatkowe
27 marca godz. 9:00 TROPICIELE – A. Olendrowicz – j. angiel.
28 marca godz. 15:00 MOTYLE - pani Milena Skorupińska – pokaz taneczny –
zajęcia dodatkowe
10 kwietnia godz. 9:00 MOTYLE - J. Mrozek – j. angielski
Kwiecień/ maj MOTYLE – A. Gazda
11 kwietnia godz. 9:00 PROMYKI – język angielski – firma zewnętrzna pani
Weronika Nawrocka
13 kwietnia godz. 9:00 MOTYLE – język angielski – firma zewnętrzna pani
Weronika Nawrocka
18 kwietnia godz. 9:00 EKOLUDKI – język angielski - firma zewnętrzna pani
Weronika Nawrocka
20 kwietnia godz. 9:00 TROPICIELE – język angielski - firma zewnętrzna pani
Weronika Nawrocka

30 stycznia 2018

Warsztaty przyrodnicze 2 i 9 lutego

Spotkanie będzie poświęcone kotom- w związku z Międzynarodowym Dniem Kota, dlatego można ubrać dziecko w strój z jakimś motywem kota.

19 stycznia 2018

Wszawica – drugie zgłoszenie

Szanowni rodzice, niestety mamy drugie zgłoszenie zakażenia wszami, dlatego też w najbliższy weekend proszę o rzetelne przejrzenie głów dzieci i w razie zauważenia gnid lub dorosłych okazów wdrożenie kuracji.

Przypominam, że zabiegi trzeba powtarzać, po tygodniu bowiem z niezauważonych gnid wylęgają się następne pasożyty.

18 stycznia 2018

Drodzy Rodzice!

Mamy jedno zgłoszenie zachorowania na ospę wietrzną.

16 stycznia 2018

Zebranie rodziców w grupie MOTYLI

Dnia 24 stycznia w środę o godz. 17:00 odbędzie się zebrania rodziców dzieci z grupy Motyle.

Tematem spotkania będzie rozwiązywanie konfliktów w grupie – dążenie do drogi negocjacji. Udział potwierdziła również Pani Katarzyna Małkowicz – psycholog przedszkolny. Omówimy również sprawy grupowe.
Beata Lewicka

15 stycznia 2018

Informację dotyczące zajęć

5 lutego w godz. 9:00-12:00 z podziałem na grupy odbędą się przełożone zajęcia dla dzieci z edukacji prozdrowotnej „ Pierwsza pomoc „.

Na zajęcia przyrodnicze z Panią Justyną proszę przygotować dzieci na ewentualne zabrudzenia w trakcie warsztatów – można dać dziecku stary t-shirt - dot. zajęć zaplanowanych 26 stycznia – Motyle i Ekoludki.

5 stycznia 2018

Zebranie Rady Rodziców i walne zebranie STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SŁONECZNEJ CHATKI.

17 stycznia godz. 17:00 odbędzie się walne zebranie Stowarzyszenia PRZYJACIÓŁ SŁONECZNEJ CHATKI, na które zapraszamy Zarząd stowarzyszenia, jak również wszystkich członków stowarzyszenia. Celem spotkania będzie opracowanie planu i strategii na przyszły rok, dyskusja o potrzebach przedszkolaków i przedszkola

25 stycznia godz. 17:00 obędzie się zebranie Rady Rodziców na które serdecznie zapraszamy reprezentantów grup. W programie dyskusja nad Programem wychowawczym naszego przedszkola, zatwierdzenie harmonogramów imprez dla dzieci, sprawy różne.

5 stycznia 2018

Ważne informacje dotyczące wszystkich grup

1. Mamy zgłoszenie 1 przypadku zachorowania na szkarlatynę, bardzo prosimy o zgłaszanie ewentualnych dalszych przypadków zachorowań i przypominamy, że zgodnie ze statutem przedszkola, po chorobie zakaźnej dziecko wraca do przedszkola z zaświadczeniem od lekarza o zdolności do uczestnictwa w zajęciach.
2. Mamy również 1 zgłoszenie o wszawicy, proszę być uważnym i dokonywać okresowych przeglądów głów, a w razie zauważenia gnid lub dorosłych osobników prosimy o informowanie nas i wykonanie wszystkich zabiegów przed przysłaniem dziecka do przedszkola, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się .
3. Mamy zimę i dzieci nie korzystają z kaloszy – prosimy o zabranie ich z werandy przedszkola do domu i ponowne przyniesienie ich na wiosnę. W werandzie jest chłodno i nie chcemy aby kalosze zawilgotniały.

3 stycznia 2018

Wydłużenie czasu pracy naszego przedszkola

Z nowym rokiem, na wniosek rodziców wydłużamy czas pracy naszego przedszkola, i tak będziemy działać od godz. 6:30 do 17:00, a nie jak do tej pory od 7:00-17:00.

Przypominam, że możecie Państwo dokonywać modyfikacji dot. pobytu dziecka w przedszkolu - wydłużać bądź skracać czas pobytu dziecka - należy tego dokonać na określonym arkuszu, który jest dostępny u osoby dyżurującej w szatni. Wypełniony druk proszę przekazać wychowawcy grupy. Zmiany dot. pobytu dziecka należy składać w miesiącu poprzedzającym wejście w życie. Wszelkie zmiany w umowie przyjmują formę aneksu, którą rodzice podpisują u wychowawcy grupy.

2 stycznia 2018

Terminarz imprez z udziałem Dziadków

12 stycznia godz. 12:00 MOTYLE
22 stycznia godz. 12:00 PROMYKI
23 stycznia godz. 12:00 TROPICIELE
25 stycznia godz. 12:00 EKOLUDKI

22 grudnia 2017

Wesołych Świąt

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych i cudownych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten, który właśnie przemija.

Składają pracownicy Przedszkola nr 70 im. Słoneczna Chatka

11 grudnia 2017

Dyżur świąteczny

Szanowni rodzice, w dniach : 27-29 grudnia oraz 2-5 stycznia przedszkole będzie pełniło dyżur. W związku z tym prosimy o zadeklarowanie kto z Państwa będzie przysyłał dziecko na dyżur.

Jest to bardzo ważne, gdyż musimy zaplanować zakupy żywnościowe oraz efektywnie wykorzystać czas pracy pracowników. Listy będą wyłożone w szatni do 20 grudnia.

Przypominamy o terminowych wpłatach za grudzień - jesteśmy jednostką budżetową i obowiązują nas określone zasady związane z terminowością wpłat do UMP.

1 grudnia 2017

Zajęcia dodatkowe – tańce

W grudniu zaczynamy zajęcia dodatkowe – tańce, będą się one odbywały prawdopodobnie w czwartki z uwagi na imprezy już niezależnie od nas planowane na poniedziałki – koncert w AULI, WYJAZD DO KINA Muza itd.

20 listopada 2017

Konsultacje z psychologiem

24 listopada w piątek psycholog przedszkolny będzie pełnił dla Państwa dyżur, można się zapisać na poniższej liście -zamieszczonej na tablicy informacyjnej lub zrobić to telefonicznie za pośrednictwem pracownika przedszkola.
Proponowane godziny to :
15:00- 15:30
15:30-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

20 listopada 2017

Zebrania z rodzicami w grupie Tropicieli i Promyczków

21 listopada o godz. 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami grupy PROMYKI
22 listopada o godz. 16:30 odbędzie się zebranie w grupie TROPICIELI

w imieniu wychowawczyń grup
serdecznie zapraszam,
Beata Lewicka

16 listopada 2017

UWAGA! Zabawy badawcze dla najmłodszych – zmiana terminu

Uwaga dzisiejsza impreza dla dzieci zabawy badawcze – fizyka i chemia dla najmłodszych z powodów losowych nie odbyła się - została przełożona na następny czwartek czyli 23 listopada.

9 listopada 2017

Zachorowania na wirusówkę „bostonkę”

Szanowni Rodzice odnotowaliśmy kilka przypadków zachorowań na chorobę wirusową  tzw. “bostonkę”.
Przypominamy, że zgodnie ze statutem przedszkola dzieci po przebytych chorobach wirusowych powracając do przedszkola powinny  posiadać zaświadczenie od lekarza, że mogą uczęszczać do przedszkola.
23 października 2017

Zdjęcia do kalendarza ściennego

25 października o godz. 9:00 do przedszkola przyjedzie fotograf  i wykona zdjęcia do kalendarza ściennego.
Wykup zdjęć dowolny
13 października 2017

Warsztaty przyrodnicze już dziś!

W dwóch grupach odbyły się dziś warsztaty przyrodnicze „ Po polanie w lesie chodzi sobie jesień” – zajęcia odbyły się w dwóch grupach - u Promyków i Motyli.

W następny piątek czyli 20 października zajęcia z tego cyklu odbędą się w dwóch kolejnych grupach: u Ekoludków i u Tropicieli. Start: godz. 12:00, zakończenie przed obiadem.

6 października 2017

Połamane drzewo w przedszkolnym ogrodzie

Wczorajsza wichura połamała drzewo – spadły ogromne konary, które trzeba usunąć. Dlatego w przyszłym tygodniu dzieci będą korzystać ze spacerów i naszego drugiego palcu zabaw ul. Włodkowica/ Grunwaldzka.

6 października 2017

Wyjazd 10.10 NA WYCIECZKĘ

UWAGA WYJAZD 10.10 NA WYCIECZKĘ!
Śniadanie tego dnia jest o 8:20 - Prosimy o punktualne przyprowadzenie dzieci, gdyż o godz. 9:00 już wyjeżdżamy.
Listy będą już wyłożone w poniedziałek - prosimy o wpisanie się na właściwej liście.
Przewidywany powrót: godz. 14:00 – Dzieci jedzą obiad i odbiór dzieci może nastąpić ok. 14:30

2 października 2017

Ubezpieczenie dla dzieci na rok szkolny 2017/2018

Zgodnie z naszymi ustaleniami Rada Rodziców rozważyła doubezpieczenie dzieci z tytułu pobytu dziecka w szpitalu – wybrano
wariant: od sumy ubezpieczenia 9000zł – składka roczna 5zł.

Tak więc na listach wyłożonych w szatni podpisujecie Państwo oświadczenie o ubezpieczeniu - wcześniej zapoznając się szczegółowo z warunkami umowy. W rubryce wysokość opłaty za ubezpieczenie wpisujecie Państwo kwotę podstawową – przypominam, drogą głosowania na zebraniu ogólnym wybrano wariant od sumy ubezpieczenia 14.000zł – roczna opłata 30zł i jeśli ktoś z Państwa chce doubezpieczyć dziecko z tytułu pobytu w szpitalu to należy zadeklarować w tej rubryce 30+5.

Podpisanie oświadczenia jest niezbędne do zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia, dlatego proszę o podejście do przedszkola i dokonanie tej formalności, jeśli dziecko jest aktualnie chore.

Wpłat na ubezpieczenie dokonujecie Państwo u skarbników grupowych do 10 października.

Jeśli ktoś z Państwa nie korzysta z ubezpieczenia w przedszkolu proszę o informację zwrotną do wychowawców grupy – wychowawców proszę o sporządzenie list.

19 września 2017

PIERWSZE SPOTKANIE RADY RODZICÓW

28 WRZEŚNIA /czwartek/ o godzinie 16:30 odbędzie się pierwsze zebranie Rady Rodziców. Zapraszamy.

6 września 2017

Zgłoszenia „jelitówki”

Drodzy rodzice! Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny dobrą frekwencją, ale dziś mamy zgłoszenia kilku przypadków „jelitówki”, dotyczy górnych grup.

1 września 2017

Uchwalą w sprawie kosztów pobytu dziecka

Szanowni Rodzice, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Poznania nr XXXIX/679/VII/2016 z dnia 13 grudnia opłata za zadeklarowaną przez rodzica godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową, czyli przed godz. 8:00 i po godz. 13:00 wynosi 1zł.

Do końca czerwca opłata ta wynosiła 0,80 zł.

Dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne – czyli rocznik 2011 – zgodnie z uchwałą RMP NR XLIX/866/VII/2017 są zwolnione z opłaty za przedszkole, uiszczają tylko opłaty związane z wyżywieniem. Z w/w uchwały wynikają również zniżki z tytułu:
- 50% zniżki za drugie dziecko korzystające z usług przedszkolnych na terenie Miasta Poznania,
-50% zniżki, gdy na dziecko przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny,
-100% zniżki gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
-100% zniżki za drugie dziecko korzystające z przedszkola, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny,
-100% zniżki za 3 dziecko korzystające z usług przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Poznań,
- 100% zniżki, gdy rodzic wychowuje czworo i więcej dzieci pozostających na jego utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rodzic ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień zobowiązany jest przedstawić w formie wniosku, oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnień do zwolnienia. Wnioski są dostępne u osoby dyżurującej w szatni lub u dyrektora przedszkola. Ulgi naliczane są od następnego miesiąca, licząc od daty wpływu wniosku lub oświadczenia.

31 sierpnia 2017

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na zebranie organizacyjne w dniu 6 września godz. 17:00.
Będziemy decydować o ważnych sprawach.

7 sierpnia 2017

14 sierpnia – prośba o deklarację obecności

W przyszłym tygodniu przypada w dniu 15 sierpnia święto, a 14 to poniedziałek. Bardzo proszę o zadeklarowanie u osoby pełniącej dyżur w szatni bądź też telefonicznie – w razie nieobecności dziecka w przedszkolu, że dziecko 14 sierpnia w poniedziałek będzie obecne.

Jest to niezbędne w celu zabezpieczenia określonej ilości żywności oraz celem ekonomicznego zaplanowania obecności personelu przedszkola. Dziękujemy.

26 czerwca 2017

ŚNIADANIE W WAKACJE O GODZ. 9:00

W okresie wakacyjnym – czyli od jutra tj. 27 czerwca śniadanie będziemy podawać o godz. 9:00, będzie tak aż do 31 sierpnia. Bardzo prosimy przychodzić punktualnie, najpóźniej do godz. 9:00.

22 czerwca 2017

Uwaga! Festyn 24 czerwca 2017r.

Szanowni Rodzice deklarujący swoją obecność na tej imprezie, bardzo prosimy o przygotowanie dla dziecka stroju na ten dzień.

Nasz występ jest zaplanowany zaraz po godz. 15-tej i w związku z tym prosimy o ubranie dzieci w tym dniu w białą koszulkę i:

 • chłopcy - kolorowe spodenki,
 • dziewczynki /jeśli mają/ - kolorowe tiulowe spódniczki.

My dysponujemy 10-cioma spódniczkami, więc oczywiście chętnie je udostępnimy – ale nie mamy dla wszystkich, stąd prośba o wsparcie nas w miarę możliwości.

19 czerwca 2017

Podpisywanie umów na dyżur w lipcu

Dzieci zapisane na dyżur w lipcu do Przedszkola nr 46 – podpisywanie umów!

Bardzo proszę rodziców dzieci zapisanych na dyżur w lipcu do P46, aby w tym tygodniu –czyli w dniach 19 – 23 czerwca udali się do przedszkola 46 i podpisali umowy.

14 czerwca 2017

Kontrola stanu czystości głów

Zgodnie z planem dziś miała miejsce kontrola stanu czystości głów u dzieci, których rodzice wyrazili zgodę na przeglądy.

Stwierdzamy, że u żadnego z obecnych dziś dzieci nie stwierdzono występowania ani żywych okazów ani gnid.

Natomiast 2 dni temu jedna z mam zgłosiła nam, że dziecko miało dorosłe okazy w ilości 3 szt, dlatego też bardzo proszę abyśmy wszyscy zastosowali w najbliższy długi weekend działania profilaktyczne polegające na zakupie w aptece odpowiedniego środka i zastosowanie go najlepiej przez całą rodzinę.

13 czerwca 2017

16 czerwca (piątek) przedszkole jest nieczynne!

Z uwagi na brak zgłoszeń – jedynie kilka osób, które wahały się i nie sygnalizowały zdecydowanej konieczności opieki nad dzieckiem /poza 1 osobą, która taką potrzebę zgłosiła, ale również się wycofała/, przedszkole w dniu 16 czerwca będzie nieczynne.

Pracownicy przedszkola ten dzień odpracują 24 czerwca podczas Festynu osiedlowego organizowanego przez naszą placówkę wspólnie z RADĄ OSIEDLA STARY GRUNWALD I PRZEDSZKOLEM NR 58.

13 czerwca 2017

UWAGA! Wirusówka!

Szanowni rodzice – uwaga wirusówka! Mamy jedno zgłoszenie biegunki połączonej z odwodnieniem dziecka i hospitalizacją.

8 czerwca 2017

Lista zgłoszeń dzieci na dyżur 16 czerwca

W szatni przedszkolnej została wyłożona lista zgłoszeń dzieci na dyżur 16 czerwca - piątek po Bożym Ciele. Proszę zadeklarować pobyt dziecka – jeśli macie Państwo taka potrzebę – wpisując dziecko na listę.

Deklaracji można dokonywać do poniedziałku godziny 15:00 – można to zrobić osobiście lub telefonicznie – jeśli dziecko jest chore.

Lista zgłoszeń dzieci na dyżur 16 czerwca:

1.

2.

3.

4.

8 czerwca 2017

Zapisy na dyżur – ostatni dzwonek

Jutro ostatni dzień zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny, po tym terminie nie będziemy przyjmować zgłoszeń. Umowy wakacyjne /porozumienia/ będą dostępne w przyszłym tygodniu – będą wydawane rodzicom bezpośrednio przez wychowawców grup.

5 czerwca 2017

Procedura na okoliczność wszawicy!

Mamy drugie zgłoszenie dotyczące pojawienia się wszawicy, dlatego też uruchamiamy procedurę opracowaną na tę okoliczność.
Dziś i jutro będą wydawane w holu przedszkola zgody na kontrolę czystości dziecięcych głów przez personel przedszkola – osoby upoważnione przez dyrektora przedszkola.

Zwrot zgody rodzica daje podstawę do przeprowadzenia kontroli czystości skóry głowy u dziecka. Wyznaczam dwa dni: środę i piątek na kontrolę czystości – będziemy prowadzić przeglądy do końca czerwca.

Proszę o regularne przeglądanie głowy dziecka i w razie zauważenia problemu poinformowanie nas o tym i zastosowanie się do zaleceń Sanepidu – plik informacji zawieszony przy pierwszych drzwiach – wejściu do przedszkola.

5 czerwca 2017

Logopedia przełożona!

Z powodu wyjazdu służbowego i związanej z tym nieobecności Pani Renaty – logopedki zajęcia w dniach 5 i 12 czerwca się nie odbędą. Zostaną one odpracowane w dniach 27 i 28 czerwca.

29 maja 2017

DYŻUR WAKACYJNY! ZAPISY!

Informujemy, że nasze przedszkole pełni dyżur w sierpniu, w lipcu przedszkole jest zamknięte. Zapisy do naszego przedszkola będą przyjmowane od dnia 26 maja do 9 czerwca.

Po tym terminie zapisy nie będą przyjmowane, z uwagi na opracowaną strukturę funkcjonowania grup i udzielanie urlopów wypoczynkowych pracownikom. Na dyżur w lipcu można zapisać dziecko do Przedszkola nr 46 ul. Księżycowa. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny, zarówno do przedszkola macierzystego jak i do Przedszkola nr 46 należy pobrać, wypełnić i złożyć u osoby dyżurującej .

W ubiegłym roku dostarczaliście Państwo dokumenty bezpośrednio do wskazanego innego przedszkola, w tym roku to my gromadzimy dokumentację i dostarczamy do przedszkola nr 46. Przypominamy, że dokument winien być podpisany przez oboje rodziców.

W przypadku braku wolnych miejsc w wybranym przedszkolu, dyrektorzy tych placówek podejmą decyzje o przesunięciach, o których Państwo zostaniecie niezwłocznie poinformowani. Zapisy przyjmujemy w godzinach 7-17 - zajmuje się tym osoba dyżurująca w szatni w godzinach porannych i popołudniowych, u niej też można pobrać druki.

Porozumienia do podpisania będą Państwu przedłożone po 10 czerwca. O szczegółowym terminie poinformujemy.

26 maja 2017

Brak zgłoszeń o kolejnych ogniskach wszawicy

Szanowni Państwo, ponieważ nie odnotowaliśmy żadnych zgłoszeń o wszawicy poza tym jednym, dlatego prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi zapobiegania i o czujność w tym zakresie.

23 maja 2017

Wszy – prośba o sprawdzenie głów dzieci

Szanowni rodzice! Mamy jedno zgłoszenie od rodzica, że dziecko ma wszy. Bardzo proszę o pilne przejrzenie dziś, najdalej jutro głów dzieci i w przypadku znalezienia gnid lub żywych okazów proszę o natychmiastowe zgłoszenie wychowawcy lub dyrektorowi.

Podejmiemy wówczas dalsze kroki, jakie zaleca Sanepid. W holu przedszkola są wywieszone materiały na temat zapobiegania i leczenia wszawicy.

19 maja 2017

Występ dla Seniorów z Rady Osiedla

Nasza impreza z 15 maja - występy dla seniorów z Rady Osiedla - została przełożona na 22 maja o tej samej godzinie, czyli o 13:00.

Miejsce wydarzenia – nasze przedszkole – będziemy gościć przedstawicieli z Rady Osiedla Stary Grunwald u siebie, a nasze dzieci przygotowujące ten występ zaprezentują się w poniedziałek, a dla szerszej publiczności wystąpią podczas imprezy planowanej pod koniec czerwca. Dla wszystkich obecnych szykujemy owocową niespodziankę.

Dzieci z grupy Ekoludki i Zwierzaki prosimy o przyniesienie na poniedziałek ustalonego stroju - chłopcy: białe bluzki i koszule, ciemne spodnie, a dziewczynki: białe, jasne rajstopki.

Tego samego dnia, czyli 22 maja grupa Promyków w ramach projektu KUCHNIA uda się na II śniadanie do restauracji Weranda w Starym Browarze. Oprócz śniadania – pan cake z owocami sezonowymi, dzieci będą zwiedzać kuchnię, brać udział w konkursach „Odkrywamy owocowe smaki”, poznawać pracę kucharza w restauracji.

W związku z planowanymi imprezami obiad w dniu 22 maja będzie podany około godz. 14:00 – najwcześniejszy odbiór dzieci to godz. 14:30.

16 maja 2017

DNI ADAPTACYJNE W SŁONECZNEJ CHATCE

Ponieważ rekrutacja nie rozstrzygnęła się – cały czas mamy 7 wolnych miejsc - dni adaptacyjne planujemy w sierpniu, gdyż dopiero w połowie lipca będziemy znali wyniki rekrutacji uzupełniającej.

Tak więc w dniach od 21 do 25 sierpnia będziemy się codziennie spotykali o godz. 17:00, w poniedziałek i w piątek tylko dorośli, dzieci przychodzą we wtorek, środę i czwartek na godz. 17:00 wraz z opiekunem (najlepiej zawsze tym samym).

Do zobaczenia

9 maja 2017

RADJ ROWEROWY PRZEŁOŻONY

Nasz sobotni rajd rowerowy zaplanowany na 20 maja z powodów organizacyjnych jest przełożony na termin późniejszy. O szczegółach poinformujemy. Przepraszamy!

24 kwietnia 2017

Weekend majowy – 2 maja – nieczynne

Szanowni Rodzice !

Przed nami weekend majowy i moment zaplanowania pracy przedszkola w tym czasie. Po ustaleniu z Radą Rodziców informujemy, że 2 maja przedszkole będzie nieczynne.

Odpracujemy ten dzień w sobotę 20 maja podczas rajdu rowerowego, natomiast na dzień 4 i 5 maj planujemy dyżur – prosimy o zapisanie dziecka, które będzie obecne w tych dniach – lista wyłożona w szatni.

Zapisów proszę dokonywać do czwartku 27 kwietnia godz. 15:00 – musimy zaplanować ilość personelu na te dni.

Jeśli ktoś z Państwa miałby problem z opieką nad dzieckiem w dniu 2 maja proszę o kontakt z dyrektorem.

24 kwietnia 2017

Dyżur psychologa

W czwartek 27 kwietnia pełni dla rodziców dyżur nasz przedszkolny psycholog Pani mgr Katarzyna Małkowicz, prosimy osoby zainteresowane o zapisanie się na liście wywieszonej na naszej gazetce informacyjnej.

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

13 kwietnia 2017

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Radosnych, rodzinnych, pełnych wiary i optymizmu Świąt Wielkiej Nocy

życzy

Społeczność Przedszkola nr 70 im. Słoneczna Chatka

13 kwietnia 2017

Akademia Reksia

Akademia Reksia z powodu choroby trenera nie rozpoczęła zajęć zgodnie z planem, czyli 7 kwietnia – zacznie je dopiero 21 kwietnia. Przebieg zajęć zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

11 kwietnia 2017

List od Prezydenta w sprawie 6-latków

Zachęcamy do przeczytania listu odnośnie posyłania 6-latków do szkoły.
list Prezydenta Jaśkowiaka

5 kwietnia 2017

Zmiana terminu zajęć otwarty dla rodziców z grupy Zwierzaków

Zajęcia otwarte w grupie Zwierzaki z powodu choroby prowadzącej zostały przełożone z 6 kwietnia na 27 kwietnia na godz. 9:15

30 marca 2017

Popołudniowe wyjścia dzieci do ogrodu

Jest coraz cieplej, rozpoczynamy sezon wiosenno-letni, będziemy starali się w związku z tym więcej czasu spędzać w ogrodzie przedszkolnym. Informujemy więc, że w godzinach 14:30 – 16:00 ogród jest do dyspozycji dzieci pod opieką wychowawców.

Prosimy więc w tych godzinach nie przebywać indywidualnie z dziećmi i w momencie przybycia po dziecko sprawnie przeprowadzić odbiór dziecka. Dzieci znają nasze ustalenia i na pewno z Państwa pomocą uda się bezpiecznie i spokojnie rozstać z grupą.

Zwracam też uwagę, że osoby przebywające z dziećmi w ogrodzie po godzinie 16:00 muszą kontrolować czy przedszkole jeszcze jest otwarte, gdyż zdarzyło się, że musiałam pokonać 20- kilka kilometrów, by wypuścić po 18-tej z terenu przedszkola mamę z dzieckiem, która nie kontrolowała zegarka, a nauczycielka za gęstymi iglakami nie zauważyła rodzica i zamknęła przedszkole. Nawiasem mówiąc może to się zdarzyć nawet chwilę przed 17:00, jeśli dzieci się rozejdą.

Proszę też przy wyjściu z ogrodu, jako ostatni użytkownik, zerknąć czy z kurka nie leje się woda – w przejściu, gdyż mieliśmy przypadek, że dziecko przesunęło dźwignię, rodzic tego nie zauważył i woda zalała przez noc cały ogród – straty finansowe spore.

Z góry dziękuję za zastosowanie się do próśb, są one podyktowane względami bezpieczeństwa i dobrego funkcjonowania przedszkola.

Beata Lewicka

30 marca 2017

Deklaracja o kontynuacji edukacji w przedszkolu

Rodzice naszych aktualnych przedszkolaków! Rozpoczęła się rekrutacja, a więc pora na wypełnienie deklaracji kontynuacji edukacji.

Należy ją pobrać u wychowawców grup, lub jeśli dziecko jest nieobecne z naszej strony, wypełnić i podpisać – uwaga – podpisują oboje rodzice/opiekunowie prawni, a następnie złożyć w przedszkolu.

Termin składania deklaracji kontynuacji jest przedłużony do 10 kwietnia.

Deklarację można pobrać także tutaj.

28 marca 2017

Słoneczny Bookcrossing rusza!

Zapraszamy do naszego przedszkolnego książko-krążenia! Aby twej książki nie pokrył kurz, rusz z nią w podróż, do przedszkola rusz!

Zasada jest prosta:

 • Jedną przynosisz i na odpowiedniej półce zostawiasz,
 • inną wybierasz i z sobą zabierasz.

Zapraszamy!

27 marca 2017

Sesja zdjęciowa z deskorolką i na motorze

Jutro, czyli 28 marca o godz. 9:00 odbędzie się wiosenna sesja zdjęciowa.

Wykup zdjęć dowolny, natomiast firma Proart za możliwość wykonania zdjęć w naszym przedszkolu nieodpłatnie udostępni nam dmuchany zamek

27 marca 2017

Zajęcia ogólnorozwojowe z Akademią Reksia

Od 7 kwietnia rozpoczynamy zajęcia ogólnorozwojowe z piłką prowadzone przez Akademię Reksia, w tym celu prosimy wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

W oświadczeniu zawarte jest stwierdzenie, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, by dziecko w tych zajęciach mogło uczestniczyć.

Zajęcia będą bezpłatne i odbywać się będą w piątki w godzinach podstawy programowej, czyli po godz. 9:00.

W miarę możliwości będą one prowadzone w ogrodzie przedszkolnym. Prosimy o zwrot oświadczeń najpóźniej do 5 kwietnia.

Oświadczenia są do pobrania u osoby dyżurującej w szatni i u niej również dokonujemy zwrotu.

16 marca 2017

Warsztaty z psychologiem

30 marca w czwartek o godz. 17:00 odbędą się warsztaty z naszym psychologiem na temat:

„Buntownik nie z wyboru. Jak radzić sobie ze złością u dziecka. Jak nakłonić je do współpracy”

Szkolenie jest bezpłatne. Zapraszamy wszystkich rodziców. Jest to jeden z tematów zaproponowanych przez przedszkolną Radę Rodziców.

9 marca 2017

Uwaga rodzice – wyjazd w poniedziałek 13 marca!

Proszę pamiętać o punktualnym przybyciu do przedszkola - 7:50 mamy już śniadanko - wyjazd o 8:30, proszę zaopatrzyć dziecko w dodatkową parę skarpet . Dzieci będą jadły drugie śniadanie w Parku Rodzinka. Powrót około godziny 12:00.

3 marca 2017

Konsultacje z psychologiem

9 marca w godzinach od 14:30-16:40 Pani psycholog mgr Katarzyna Małkowicz będzie pełniła dyżur - proszę o zapisywanie się na konsultacje - lista wisi na ogólnej gazetce przedszkolnej

3 marca 2017

Zajęcia otwarte w Słonecznej Chatce

W marcu zaczynamy serie zajęć otwartych dla rodziców, będą one trwały do końca kwietnia wg poniższego harmonogramu:

7 marca godz. 9:00 Donata Wojtera zaprasza rodziców z grupy Motyle

6 kwietnia godz. 9:00 Dorota Konopińska zaprasza na zajęcia rodziców Zwierzaków

10 kwietnia godz. 9:00 Katarzyna Kantorowicz zaprasza rodziców Ekoludków

19 kwietnia godz. 9:00 Natalia Jezierna zaprasza rodziców Promyków

24 kwietnia godz. 9:00 Justyna Mrozek zaprasza rodziców promyków na zajęcia z elementami języka angielskiego

25 kwietnia godz. 9:00 Agnieszka Olendrowicz zaprasza rodziców Motyli na zajęcia z elementami języka angielskiego.

3 lutego 2017

Przerwa wakacyjna

W 2017 roku nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w sierpniu, w lipcu będzie nieczynne.

17 stycznia 2017

Wielkie dzięki za seans dla dzieci ze Słonecznej Chatki!

„Filmy ze starego projektora”. Bardzo dziękujemy mamom dzieci z grupy Motylkowej za przygotowanie i zorganizowanie seansu filmowego dla dzieci. Panie wymyśliły tę imprezę, przygotowały wszystkie niezbędne rekwizyty / bilety, plakat, popcorn / i oczywiście poprowadziły spotkanie dając dzieciom dużo radości, a przy okazji gromadząc niemałe środki.

Brawo! Dziękujemy!

16 stycznia 2017

Pokazy taneczne.

Pokazy taneczne przełożone z grudnia odbędą się 25 stycznia 2017 r.

Godz. 14:30 Ekoludki

Godz. 15:00 Promyki

Godz. 15:30 Motyle

Godz. 16:00 Zwierzaki

Pokaz trwa 15 minut, bardzo prosimy o sprawną komunikację w szatni!

Pokaz będzie się odbywał w dużej sali na dole – prosimy o zakładanie ochraniaczy na obuwie. W tym dniu prosimy, aby dzieci były, jeśli to możliwe, dłużej w przedszkolu, by mogły wziąć udział w pokazie, oczywiście wraz z Państwem.

16 stycznia 2017

AFRYKA KAZIKA już jutro!

We wtorek 17 stycznia odwiedzi nas Łukasz Wierzbicki - autor książki „Afryka Kazika” - prosimy wszystkie dzieci o przyniesienie na jutro pluszaka imitującego jakieś afrykańskie zwierzątko.

Jeśli ktoś posiada książki autorstwa tego pisarza i podróżnika, to można przynieść jutro w celu pozyskania autografu. Prosimy książki delikatnie podpisać ołówkiem, żeby się nie pogubiły.

16 stycznia 2017

DYŻUR W FERIE ZIMOWE!

Szanowni Rodzice,

30 stycznia zaczynają się ferie zimowe w Wielkopolsce i w tym okresie, jak co roku, będziemy mieć dyżur feryjny, bo zakładamy, że część dzieci skorzysta z zimowych wakacji . W związku z tym w szatni wyłożona jest lista dzieci obecnych w pierwszym lub w drugim tygodniu, albo w obydwu - bardzo proszę do 25 stycznia wpisać swoje dziecko na dyżur lub zgłosić u wychowawcy, że dziecko wyjeżdża.

13 stycznia 2017

Filmy ze starego projektora.

Przypominamy o imprezie piątkowej – filmy ze starego projektora.

 

Start godz. 16:00 – przypominamy o konieczności zabrania z sobą zakupionych na Kiermaszu biletów wstępu, na 1 bilet wpuszczamy 1 dziecko i 1 opiekuna – przepraszamy, ale nasze warunki lokalowe nie pozwalają na inne rozwiązanie.

Opiekunami imprezy są wychowawczynie grupy Motyle -Pani Donata i Pani Agnieszka oraz mamy dzieci z grupy Motyle /zajmujące się Świątecznym Kiermaszem/. W razie pytań proszę o kontakt z w/w osobami .

9 stycznia 2017

Kolorowy bal!

Kolorowy Bal 15 lutego 2017r. rozpocznie się o godz. 12:00 - i będzie trwał do godz. 14:00, w tym dniu obiad będzie około godz.11:30.

Około godziny 12:30 przyjedzie fotograf, który będzie wykonywał zdjęcia grupowe i indywidualne. Bal poprowadzi Pan Kolorek i Pani Barwinka, oprócz tańców będzie sporo konkursów, między innymi dzieci pomagają marionetkowym motylom w zbieraniu kwiatowego pyłu, malują obrazy oraz biorą udział w wyścigach barwnych stonóg.

Imprezę prowadzi białostocki Teatr pod Orzełkiem.

9 stycznia 2017

Smog nad Poznaniem!

Z uwagi na wysoki poziom smogu nad naszym miastem dziś i prawdopodobnie jutro nie wyjdziemy do ogrodu, w środę sytuacja ma się poprawić .

Z poważaniem Beata Lewicka

5 stycznia 2017

DZIEN BABCI I DZIADKA W SŁONECZNEJ CHATCE

20 stycznia godz. 12:00 MOTYLE

23 stycznia godz. 13:00 ZWIERZAKI

26 stycznia godz. 12:00 PROMYKI

27 stycznia godz. 12:00- EKOLUDKI

W tych dniach obiad będzie podawany około godz.11:30, a zamiast II śniadanka będzie podwieczorek około godz. 13:30.

3 stycznia 2017

Szanowni Rodzice dzieci – rocznik 2010!

Zniesienie opłat stałych za pobyt w przedszkolu ! Od 1 stycznia 2017r. zgodnie ze stanowiskiem MEN wprowadzamy całkowite zniesienie opłat za korzystanie dziecka 6-letniego z wychowania przedszkolnego.

Otrzymacie Państwo za styczeń naliczenie tylko za wyżywienie i oczywiście zwrot odliczeń za grudzień . Poniżej szczegóły ze strony MEN.

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego / dotyczy dzieci : rocznik 2010/. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową. Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia również, że dotychczasowe przepisy obowiązują do 31 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z art. 5 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przepisy ustaw zmienianych w art. 1-3 (a zatem i ustawy o systemie oświaty, zmienianej w art. 2, w tym w części dotyczącej pobierania opłat przez gminę za korzystanie z wychowania przedszkolnego) stosuje się po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2017. Gminy do 31 grudnia 2016 roku mogą, jak dotychczas, pobierać od rodziców opłaty za pobyt ich dziecka w przedszkolu w godzinach wykraczających poza ustalony w gminie czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Z kolei po 1 stycznia 2017 r. (po rozpoczęciu nowego roku budżetowego) rady gminy powinny dokonać zmian w uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez siebie publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego. W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.

21 grudnia 2016

Szanowni Państwo! Przełożony pokaz tańców na styczeń!

Ponieważ dziś jest jeszcze mniej dzieci niż wczoraj przekładamy zaplanowany na jutro - czyli 22 grudnia pokazy taneczne na styczeń - będzie czas karnawału i dzieci się wykurują, więcej osób skorzysta z tej prezentacji. Wigilia jest jutro bez zmian.

16 grudnia 2016

Pokazy taneczne 22 grudnia w przedszkolu

Szanowni Państwo, bardzo prosimy, aby w tym dniu poza strojem galowym - wigilia przedszkolna - dzieci miały jeszcze coś czerwonego z garderoby - sukienkę, koszulkę, sweterek itp. na pokazy taneczne, które odbędą się po południu.

Wg wcześniej ustalonych godzin: 14:30 Promyki, 15:00 Motyle, 15:30 Ekoludki, 16:00 Zwierzaki, pokaz trwa 15 minut dla każdej grupy, a więc będzie pomiędzy występami czas na przygotowanie następnej grupy i na wymianę oglądających czyli Rodziców.

13 grudnia 2016

Sprostowanie w sprawie pokazów tanecznych 22 grudnia

Szanowni Rodzice!

W piątek pojawiły się w szatni przedszkola zaproszenia na pokazy taneczne, na których są zapisane inne godziny niż w naszej informacji na stronie, co wprowadza zamieszanie. Aktualne są nasze uzgodnienia zamieszczone na stronie - na każdą grupę przeznaczamy po pół godziny, w ten czas wchodzi przygotowanie dzieci – potwierdziłam to dziś w firmie organizującej pokazy.

2 grudnia 2016

Wyjazd w poniedziałek!

Szanowni rodzice! Przypominamy, że w poniedziałek mamy koncert w auli UAM - i wczesne śniadanie oraz wyjazd - pisaliśmy żeby to była najpóźniej 8:00, ale prosimy o 10-15 minut wcześniej - by uniknąć pośpiechu. Strój uroczysty. Rano jak zwykle prosimy o zgody - arkusze wyłożone będą w szatni na środkowej półce.

30 listopada 2016

Uwaga zdjęcia w piątek! Prosimy o galowy strój!

W piątek mama Oli z grupy Motyle będzie wykonywała dzieciom zdjęcia do kartek świątecznych.

Kartki będą sprzedawane przez rodziców z grupy Motyle na Kiermaszu Bożonarodzeniowym, a dochód ze sprzedaży zasili konto grupy Motyli i Stowarzyszenia Przyjaciół Słonecznej Chatki, zgodnie z naszymi ustaleniami na pierwszym zebraniu organizacyjnym - każda grupa jest odpowiedzialna za jeden kiermasz i zyski uzyskane w jego wyniku zasilają fundusz grupowy, a nad wszystkim pieczę trzymają trójki grupowe. Wykonamy po jednej kartce na wzór, ale będzie można domawiać więcej odbitek i mamy obietnicę, że będą one dostępne z zapasem przedświątecznym - tygodniowym. Przypominamy, że każdorazowo wykup wszelkich zdjęć - poza zamówionymi np. w ramce czy na płótnie jest zawsze d o w o l n y i pozostaje do Państwa decyzji, a jest tych propozycji więcej, bo czasem ujęcia są nieudane.

28 listopada 2016

Dyżur psychologa

8 grudnia w godzinach 14:30-16:30 - dyżur naszego przedszkolnego psychologa - prosimy o wpisywanie się na wywieszoną w szatni listę

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00

16:00-16:30

14 listopada 2016

Listopad – dodatkowe wydarzenia

15 listopada o godz. 12:00 będą wykonywane zdjęcia do świątecznych kartek i bombki z wizerunkiem dziecka - wykup dowolny.

17 listopada w godz.11:00-13:30 odbędą się warsztaty wikliniarskie dla dzieci - dzieci będą wykonywały ozdoby świąteczne - warsztat zorganizowany przez tatę Michałka z grupy Ekoludki, bezpłatny , za co serdecznie dziękujemy!

11:00-11:40 Promyki

11:40-12:20 Motyle

12:20-12:50 Ekoludki

12:50- 13:30 Zwierzaki

4 listopada 2016

Zebranie Rady Rodziców

17 listopada o godz. 17:00 odbędzie się zabranie Rady Rodziców. Prosimy o obecność, będziemy ustalać niespodzianki na Mikołajki i od Gwiazdorka.

20 października 2016

31 października – dyżur

Szanowni Rodzice!
31 października przedszkole będzie pełniło dyżur - prosimy o pisemne zgłaszanie dzieci do 27 października godz. 9:00 - lista jest wyłożona w szatni - proszę w niej zadeklarować obecność dziecka w tym dniu.

Planowanie jest niezbędne z uwagi na zakupy żywnościowe oraz urlopy pracowników przedszkola. Jeśli dziecko aktualnie jest nieobecne można zadeklarować pobyt dziecka w dniu 31 października drogą telefoniczną.

19 października 2016

Dyżur psychologa w Słonecznej Chatce

21 października czyli w piątek w godzinach od 12:00-16:00 w przedszkolu będzie pełniła dyżur psycholog - Pani Aleksandra Czerny pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z ul. Sierakowskiej.

Bardzo proszę osoby zainteresowane poradą w kwestiach wychowawczych czy rozwojowych o zapisanie się na liście wywieszonej- tradycyjnie - w szatni.

13 października 2016

Impreza integracyjna przeniesiona!

Szanowni Rodzice!

Z uwagi na utrzymującą się deszczową pogodę, mimo naszych przygotowań do cyrkowych sztuczek, maxi baniek itp. jesteśmy zmuszone przenieść imprezę sobotnią / 15 października nad Rusałką / na wiosnę.

Scenariusz pozostanie ten sam – tylko przeprowadzimy go przy dobrej pogodzie .

6 października 2016

Wycieczka w poniedziałek do gospodarstwa w NEKIELCE

Szanowni Państwo mamy zaplanowaną wycieczkę 10.10.2016 - i mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje naszych planów - podobno od popołudnia niedzieli ma być już bezdeszczowo.

GDYBY BYŁO INACZEJ TO JĄ ODWOŁAMY – PANI DOROTA Z GR IV WYŚLE W RAZIE ZMIANY PLANOW INFO NA FACEBOOKA - proszę w weekend śledzić wpisy.

Tymczasem :

- w planie wycieczki mamy ognisko- zabieramy z przedszkola bułeczki, kiełbaski i napój,

- dzieci mogą zabrać plecaczki z małym „zdrowym” conieco,

- proszę ubrać dzieci na cebulkę i dać odpowiednie obuwie - jeśli mokro to kalosze,

- wyjazd godz. 9:30 - odbiór po obiedzie najwcześniej o 15:00,

-rano wpisujemy się na listę – wyrażamy zgodę na udział dziecka w wycieczce.

6 października 2016

Dzień dyni w Słonecznej Chatce

Szanowni Państwo !

24 października grupa Ekoludków zaprosi wszystkie dzieci i rodziców na święto dyni - będą zabawy, prace plastyczne i stragan z pysznościami.

Chcemy też dodatkowo zaproponować zdjęcia wykonane przez firmę zewnętrzną - w klimacie jesiennym z dyniami w tle, które będzie można nabyć 24 na straganie - wykup zdjęć przez rodziców jest dobrowolny. Seans z fotografem jest zaplanowany na 12 października na godz. 12:00-12:15 - początek. Tło będzie w jesiennych kolorach - pomarańcze, żółcie, brązy - proszę odpowiednio ubrać dzieci - raczej jednobarwnie lub w dwóch kolorach.

19 września 2016

Zebranie Rady Rodziców

Szanowni Państwo!

Zapraszam trójki grupowe do udziału w pierwszym w tym roku szkolnym zebraniu Rady Rodziców, które odbędzie się:

29 września - w czwartek o godz. 17:00

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

W planie spotkania:

 • zatwierdzenie regulaminu Rady Rodziców,
 • zaopiniowanie planu finansowego przedszkola,
 • zatwierdzenie preliminarza wydatków funduszy RR,
 • omówienie i zatwierdzenie harmonogramu imprez na październik i listopad,
 • sprawy różne, wnioski i uwagi rodziców.

Zapraszam

Beata Lewicka

16 września 2016

Dyżur psychologa w naszym przedszkolu

Szanowni Rodzice ! 29 września w godzinach od 14:30 do 17:00 będzie pełnił dyżur nasz przedszkolny psycholog.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby się umówić na spotkanie , bardzo proszę o zapisanie się na liście wywieszonej w szatni przedszkolnej. Można też zapisać się telefonicznie za naszym pośrednictwem w razie nieobecności dziecka. Naszym psychologiem w bieżącym roku będzie Pani Katarzyna Małkowicz – psycholog z dużym doświadczeniem, pracownik Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Sierakowska 23 Proszę o zapisy do dnia 27 września, gdyż jeśli Państwo nie wyrazicie ochoty na spotkanie zaplanuję w inny sposób pracę Pani Kasi w tym dniu.

Beata Lewicka

13 września 2016

Olimpiada sportowa

W najbliższy piątek, tj. 16 września o g. 9:00 Ogród Jordanowski Nr 2 u zbiegu ul.Bukowskiej i Przybyszewskiego zaprasza nas na X Olimpiadę Sportową Przedszkolaków i Pierwszoklasistów.

Słoneczna Chatka będzie reprezentowana przez 3 zespoły: grupę Motyli, grupę Ekoludków i grupę Zwierzaków. Prosimy o sportowy strój dla dzieci (będziemy mieć przedszkolne koszulki). Śniadanie w tym dniu jest o g. 8.00! (jeśli panie w kuchni zdążą nam podać z 10 minut wcześniej, to chętnie z tego skorzystamy, aby mieć więcej czasu na dotarcie na miejsce Olimpiady). Prosimy o przyprowadzenie dzieci do Słonecznej Chatki najpóźniej do g. 7:45. Drugie śniadanie zabieramy ze sobą. Zakończenie Olimpiady planowane jest na g.12:15, zatem obiad jemy o zwykłej porze (13:30). Przypominamy, że rano należy podpisać zgodę na udział w olimpiadzie –zgody będą wyłożone w szatni.

5 września 2016

Zebranie rodziców

SZANOWNI RODZICE PRZYPOMINAMY O ZEBRANIU 7 CZERWCA O GODZ.17:00 PROSIMY O OBECNOŚĆ – WAŻNE SPRAWY!

5 września 2016

Zajęcia taneczne były już dziś!

Z powodu pilnego wyjazdu trenerki tańca zajęcia zaplanowane na 6 września odbyły się dziś 5 września – krótkie filmiki można obejrzeć na naszym facebooku! Zapraszamy!

2 września 2016

Zniżki za przedszkole

Szanowni Państwo, przypominam o zniżkach za przedszkole, jakie przysługują na drugie i trzecie dziecko

oraz na dzieci pobierające zasiłki pielęgnacyjne.

Szczegóły znajdziecie państwo w uchwale Rady Miasta Poznania, którą przytaczam pod poniższym linkiem.

Z uwagi na konieczność dokonania pilnych naliczeń należności  za wrzesień, bardzo prosimy o składanie wniosków  o uwzględnienie zniżek w sekretariacie przedszkola lub za pośrednictwem wychowawców grup najpóźniej do 6 września. Stosowne druki można pobrać u Pani dyżurującej w szatni.

1 września 2016

Wróciliśmy po wakacjach

Szanowni Państwo !

Pierwszy dzień w przedszkolu upływa nam bardzo pogodnie – nie tylko z powodu aury za oknem ale i nastrojów dzieci, nawet tych, które są z nami pierwszy dzień.

Maleńkie łezki się zdarzają, szczególnie jeśli nastąpiło spotkanie z bratem w ogrodzie przedszkolnym, ale szybko wysychają. Brawo dla nich szczególnie, ale też i brawo dla wszystkich tych, którzy po wakacjach z radością wrócili do swoich Pań, do swoich grup, do swoich sal. Widać, ze niektórzy naprawdę się trochę stęsknili. Na razie dzieci wróciły do grup o ubiegłorocznych nazwach, ale już wkrótce przedszkolaki same wybiorą nazwy dla swoich małych społeczności w drodze głosowania.

Na początek kilka informacji:

 • zebranie ogólne dla wszystkich rodziców, po którym nastąpią spotkania grupowe odbędzie się 7 września o godz. 17:00. Udział obowiązkowy, bo będziemy decydować o ubezpieczeniu dzieci, o finansach Rady rodziców, o zajęciach dodatkowych. Proszę rezerwować co najmniej 2 godziny.
 • przypominamy rodzicom o wypełnieniu upoważnień do odbioru dziecka z przedszkola – co roku aktualizujemy je,
 • proszę nie podawać dzieciom soków w szatni – plamy są praktycznie nie do usunięcia,
 • już we wrześniu planujemy kilka atrakcji dla dzieci – proszę sprawdzić wydarzenia.

Beata Lewicka

5 lipca 2016

Wakacje w Słonecznej Chatce.

Informujemy, że w lipcu Słoneczna Chatka pełni dyżur. Natomiast w sierpniu przedszkole jest nieczynne. Życzymy udanych wakacji!

21 czerwca 2016

Wakacyjne atrakcje w Słonecznej Chatce

Szanowni Państwo!

To już kolejny rok, kiedy mama Lenki z grupy Motyli szykuje dla dzieci na wakacje specjalne zajęcia przyrodnicze.

W ubiegłym roku bawiliśmy się cieczami nienewtonowskimi, pletliśmy wianki, tworzyliśmy włóczkowe labirynty. Na pierwszy tydzień lipca od 4- 8 planujemy imprezy plastyczne plenerowe / w naszym przedszkolnym ogrodzie/ z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Zajęcia są adresowane do wszystkich dzieci, które są zapisane na dyżur. ALE POTRZEBUJEMY WSPARCIA W ZAKRESIE GROMADZENIA POTRZEBNYCH MATERIAŁÓW. Potrzebujemy : duże, raczej jednobarwne w jasnych kolorach tkaniny / stare prześcieradła, zasłony itd./ oraz plastikowe zraszacze do roślin, mogą być też dobrze wypłukane opakowania po sprayu do szyb . Prosimy przekazywać w/w materiały do wychowawców grup.

13 czerwca 2016

Zajęcia dodatkowe – sprostowanie

Informowałam, że język angielski będzie do połowy miesiąca – udało się przedłużyć zajęcia do końca czerwca.

9 czerwca 2016

Dyżur wakacyjny – dopełnienie formalności.

Przygotowaliśmy dla rodziców, którzy złożyli pisemne zgłoszenie dziecka na dyżur w lipcu, porozumienia wakacyjne – są do odbioru u wychowawców grup.

Proszę zabrać dwa egzemplarze – konieczne są podpisy obojga rodziców – podpisane zwrócić wychowawcom grup do 20 czerwca. Kwotę do zapłaty za żywienie w lipcu przekazaliśmy Państwu razem z zestawieniem czerwcowym – poprzez półeczki dziecięce. Ostateczny termin wpłaty za żywienie za lipiec upływa z dniem 24 czerwca 2016r. (wpłata zaksięgowana na koncie przedszkola). Brak wpłaty oraz brak podpisanego porozumienia do 24 czerwca oznacza rezygnację z usług przedszkola w okresie lipca. Jeśli chodzi o zgłoszenia na dyżur na sierpień do Przedszkola nr 46 na ul. Księżycową to zasady są podobne – wpłata za wyżywienie na konto P46 i podpisywanie umów od 13 do 24 czerwca bezpośrednio w Przedszkolu nr 46

23 maja 2016

Odbiór dzieci w dniu dzisiejszym

Wycieczka - proszę odbierać dzieci najwcześniej po 15-tej ,

dzieci wyjeżdżają z Łopuchówka około 14-tej, 14:30 będą w przedszkolu – zjedzą obiad i będzie je można odebrać.

20 maja 2016

Wycieczka do Łopuchówka

Przypominamy – w poniedziałek wycieczka do Łopuchówka – indiańskiej wioski,

prosimy dostosować strój do zmiennej pogody, zabieramy z sobą II śniadanie - bułeczki i kiełbaski na ognisko oraz napoje, ale dzieci mogą też zabrać plecaczki z „małym conieco” - jeśli zechcą. Prosimy pamiętać o wyrażeniu zgody na udział dziecka w wycieczce - na listach wyłożonych w szatni. DZIĘKUJEMY!

20 maja 2016

Dyżur psychologa przedszkolnego

24 maja w godzinach 15:00-17:00 w przedszkolu będzie pełnić dyżur psycholog . Można zapisać się na spotkanie – lista wisi w szatni przedszkola. Jeśli dziecko nie uczęszcza aktualnie do przedszkola, to można zabukować spotkanie telefonicznie.

20 maja 2016

Festyn Rodzinny 11 czerwca !

W związku z dorocznym festynem i ulubionym przez dzieci kołem fortuny, bardzo prosimy o przynoszenie gadżetów na fanty.

Mogą to być : art. plastyczne, drobne zabawki, większe zabawki, sprzęt sportowy , art. reklamowe typu : kubeczki, koszulki, długopisy itp. Rekwizyty proszę przekazywać wychowawcom grup, którzy będą tworzyć listę darczyńców. Bardzo dziękujemy. Już wkrótce pojawi się lista – plakat, na którym będzie można zadeklarować np. upieczenie ciasta, przyniesienie kawy, herbaty, naczyń jednorazowych. Grupa Ekotropicieli wyszła z propozycją, podobnie jak w ubiegłym roku, urządzenia grupowego stoiska. Zapraszamy inne grupy do wystawiania swoich grupowych stoisk. W ubiegłym roku Ekotropicielom, które były wtedy Promiennymi Krówkami udało się zebrać 500zł, które wydali na własne grupowe przyjemności. Szczegóły ewentualnych stoisk grupowych proszę omawiać z wychowawcami grup.

16 maja 2016

Wycieczka Motyli na Marcelin

Z uwagi na deszcz i zimno przełożyliśmy wyprawę terenową do Stajni Marcelin na 24 maja na godz. 11:30

13 maja 2016

Dyżur wakacyjny

Przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu trwa od 1 do 31 sierpnia. Przedszkole pełni dyżur w lipcu.

W sierpniu na dyżur dzieci z naszego przedszkola przyjmuje Przedszkole nr 46 na ul. Księżycowej.

Do 25 maja /Uwaga zmiana terminu!/ należy dokonać zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny na druku dostępnym u osoby dyżurującej w szatni przedszkolnej. Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur będzie wniesienie przez rodziców/ prawnych opiekunów opłaty za wyżywienie oraz podpisanie porozumienia przedszkolnego w terminie do 24 czerwca 2016r. Wpłaty za wyżywienie wnosimy do placówki, do której dziecko jest zapisane na dyżur.

6 maja 2016

Ciąg dalszy zajęć otwartych dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy na zajęcia otwarte

12 maja godz. 9:00 grupa Promyki – zaprasza Pani Justyna

24 maja godz. 9:00 grupa Ekotropiciele – zaprasza Pani Dorota

25 maja godz. 9:00 grupa Motyli – zaprasza Pani Kasia

2 czerwca godz. 9:00 grupa Biedronek – zaprasza Pani Agnieszka

26 kwietnia 2016

Uwaga wirus bostoński!

Mamy dwa zgłoszenia zachorowania dzieci wywołane wirusem bostońskim - potwierdzone od lekarzy

obserwujemy też w grupie Biedronek spadek frekwencji – prosimy o monitorowanie niepokojących objawów u dzieci – wysypka, krostki wokół ust, na dłoniach i stopach, ból gardła, a podczas rekonwalescencji schodzi płatkami skóra z dłoni i stóp. Czasem może towarzyszyć gorączka. Powodem jest wirus, więc może się szybko rozprzestrzeniać – częste źródło to kulki w ogródkach zabaw – /małpi gaj/.

20 kwietnia 2016

DYŻUR PSYCHOLOGA

W dniu 27 kwietnia w godzinach 13:30-15:30 będzie swój dyżur pełnił psycholog przedszkolny,

kto z Państwa chciałby zarezerwować sobie ten termin proszę wpisać się na listę wywieszoną na gazetce informacyjnej w szatni przedszkola.

18 kwietnia 2016

Jutro wycieczka – prosimy o punktualne przyprowadzanie dzieci.

Śniadanie godz. 8:15-8:20.

Szczegóły wycieczki na stronie internetowej. Prosimy ubrać dzieci „na cebulkę”, bo pogoda jest dość zmienna.

18 kwietnia 2016

26 kwietnia o godz. 10:00 fotograf będzie wykonywał zdjęcia do portretów – tylko na zapisy.

Na kominku w przedszkolu są wystawione propozycje oprawionych lub nie zdjęć.

Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie wykonanie portretu dziecka proszę wpisać dziecko na listę wskazując, jaką propozycję Państwo wybieracie. Zapisy przyjmujemy do 9:00 26 kwietnia.

15 kwietnia 2016

Spotkanie z terapeutką Agnieszką Pietlicką

pt. „Rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, wzmacnianie kompetencji wychowawczych” odbędzie się w naszym przedszkolu 16 maja o godz. 17:00

Serdecznie zapraszamy Rodziców, wychowawców, opiekunów naszych grup przedszkolnych. Spotkanie jest planowane na 2 godziny. Na podst. koncepcji Marshalla Rosenberga

15 kwietnia 2016

Dyżur 2 i 27 maja w Słonecznej Chatce

W szatni naszego przedszkola został wyłożony zeszyt, w którym można zapisać dziecko na dyżur majowy – dotyczy 2 i 27 maja.

Bardzo proszę o zadeklarowanie obecności dziecka do 25 kwietnia. 

Jeśli dziecko jest chore i nie ma możliwości dokonania osobistego wpisu do zeszytu prosimy o telefon – pracownik przedszkola przyjmujący informację od Państwa dokona stosowanego wpisu w zeszycie.

12 kwietnia 2016

10 ton wspaniałego żółtego piasku

Serdeczne podziękowanie za 10 ton wspaniałego żółtego piasku do naszego ogrodu dla Pana Wojtka – tatusia HANI.

WIELKIE DZIĘKI!

A Panu Tomkowi dziękujemy za rozplanowanie go w strategicznych miejscach!

12 kwietnia 2016

Zajęcia z logopedii 19 kwietnia odwołane!

Zajęcia z logopedii w przyszłym tygodniu odwołane!

19 kwietnia zajęć logopedycznych nie będzie, z powodu wyjazdu służbowego osoby prowadzącej.

Odpracujemy go w któryś piątek – o szczegółach poinformujemy.

 

8 kwietnia 2016

Zaczytana Sówka

Zaczytana Sówko, Oczytany Puchaczu!

Czy chcesz się podzielić swoimi książkami z innymi dziećmi, z dziećmi które są chore, leżą w szpitalu, z dziećmi które nie mają swoich „książeczek- pocieszajek”, a bardzo ich potrzebują? 

Jeśli tak, to przynieś do naszego przedszkola swoją wyczytaną, książeczkę, może też taką z której wyrosłeś, wyrosłaś. Pamiętaj, że nie musi ona być nowa, ale nie może być zniszczona. Włóż do kosza obok plakatu wywieszonego w szatni. Po skończonej zbiórce wspólnie zapakujemy i wyślemy książki potrzebującym dzieciom.

Szczegóły akcji zostały umieszczone w kąciku – punkcie zbiórki książek.

Włączamy się do akcji ogólnopolskiej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

5 kwietnia 2016

UWAGA! Zmiana terminu zajęć!

Zmiana terminu zajęć otwartych z języka angielskiego w grupie MOTYLI Uwaga Szanowni Rodzice grupa Motyle!

Zajęcia otwarte przełożone z 13 na 22 kwietnia, godzina bez zmian -  9:00.

1 kwietnia 2016

ZAJĘCIA OTWARTE W PROMYKACH!

5 kwietnia o godz. 9:00 zajęcia otwarte dla rodziców dzieci z grupy PROMYKI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

1 marca 2016

Podpisywanie umów na następny rok szkolny

Zgodnie z zaleceniem Wydziału Oświaty UMP do 11 marca należy podpisać porozumienie – umowę z przedszkolem na usługę na kolejny rok szkolny, czyli na 2016/2017 . Umowy są do pobrania u nauczycielek w grupach.

Proszę zabrać 2 egzemplarze, uzupełnić brakujące wpisy:

 • datę,
 • dane rodziców z dowodu osobistego – (ważne! dotyczy obojga rodziców),
 • ewentualnie uzupełnić ilość posiłków – tylko w nielicznych przypadkach, gdy dziecko jest zgłoszone na skrócony pobyt,
 • podpisy obojga rodziców,

i zwrócić nam jeden wypełniony i podpisany egzemplarz w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca 2016 r. (do wychowawców grup).

Przypominamy, że we wrześniu nie będziemy mogli zmienić godzin pobytu dziecka w przedszkolu – najwcześniej można to uczynić we wrześniu, ale ze skutkiem na październik!

Proszę więc o przemyślane decyzje!

Organizacja pracy placówki jest dostosowywana do Państwa deklaracji godzinowych, tak więc dla przedszkola, dla projektowania godzin pracy personelu w celu zapewnienia opieki, jest to informacja zasadnicza.

18 lutego 2016

Zebranie w dniu 18 lutego 2016!

Uwaga Rodzice Ekotropicieli: zebranie z 24 lutego przeniesione na dziś na 18 lutego godzina bez zmian czyli 17:00

Jeszcze raz przypominamy o dzisiejszym zebraniu – przekazywałam Państwu tę informację w zeszłym tygodniu na imprezie i wychowawczyni wysyłała na maila info oraz zawiesiła na gazetce przedszkolnej.

15 lutego 2016

Zmiana stawki żywieniowej od 1 marca 2016 r.

Uwaga ! Zmiana stawki żywieniowej od 1 marca 2016r.

Za zgodą Rady Rodziców i organu prowadzącego – Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania, decyzją dyrektora zmianie ulega dzienna stawka żywieniowa z 7 zł wzrasta na 8 zł ze skutkiem od 1 marca.

Wzrost jest podyktowany koniecznością dostosowania jadłospisów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty, oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

5 lutego 2016

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW!

WAŻNE DLA RODZICÓW NASZYCH AKTUALNYCH PRZEDSZKOLAKÓW!

Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej należy składać w przedszkolu w terminie od 15 do 19 lutego 2016r.

Druki są dostępne od 15 lutego u wychowawców grup. Zwrot podpisanych przez oboje rodziców deklaracji musi nastąpić najpóźniej do 19 lutego godz. 15:00 - również u wychowawców grup.

Brak deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w roku szkolnym 2016/2017.

3 lutego 2016

Uwaga! Przyprowadzamy do przedszkola tylko zdrowe dzieci!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

Apelujemy o bardzo rozważane podejmowanie decyzji o przyprowadzaniu dzieci do przedszkola po przebytej chorobie – prosimy, aby dzieci były całkowicie wyleczone, a nie tylko podleczone.

Przypominamy, że po przebytej chorobie zakaźnej należy przedstawić wychowawcy grupy zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

Ostatnio sygnalizowane , za pośrednictwem Rady Rodziców, sytuacje przyprowadzania do przedszkola dzieci chorych były każdorazowo zgłaszane przez wychowawców grup rodzicowi chorego dziecka, nie pozostawały bez reakcji z naszej strony. Również gorsze samopoczucie dziecka przebywającego w przedszkolu jest natychmiast zgłaszane rodzicowi z prośbą o jak najszybsze odebranie dziecka. Niestety nie ma umocowań prawnych, które pozwalałyby na bardziej zdecydowane kroki. Nauczyciel nie orzeka o chorobie, stwierdza, że obserwuje objawy i informuje o tym rodzica, równocześnie prosząc o interwencję.

Ostatnio mieliśmy wiele zgłoszeń o zapaleniu płuc, anginach i tylko jedno o ospie.

Beata Lewicka

15 stycznia 2016

Podziękowanie

Podziękowanie dla Pani Justyny, mamy Lenki za piękne, mądre warsztaty o ptakach i ich dokarmianiu zimą – dzieci były zachwycone i bardzo zaangażowane.

Dziękujemy!

Dzieci i personel

Przedszkola nr 70

13 stycznia 2016

Zmiana terminu Dnia Babci i Dziadka – Ekotropiciele

Uwaga !

Zmiana terminu imprezy Ekotropicieli na Dzień Babci i Dziadka z 10 lutego na 8 lutego – godzina bez zmian – czyli 12:00.

Zapraszamy !

12 stycznia 2016

Przerwa urlopowa w roku 2016

Nasze przedszkole będzie w roku 2016 pełnić wakacyjny dyżur letni w lipcu – w sierpniu będziemy mieć przerwę urlopową.

Natomiast uzupełniać nas będzie – jak zwykle Przedszkole nr 46 ul. Księżycowa i ono będzie pracować w sierpniu.

11 stycznia 2016

Zgłoszenie przypadku zachorowania na ospę!

Informujemy że mamy na razie jedno zgłoszenie zachorowania na ospę. Jest to pora roku,  w której najczęściej obserwujemy inwazję tych wirusów. Prosimy więc o czujność. Obserwowaliśmy w ubiegłym roku dużo powikłań po przebiegu ospy.

Przypominamy, ze zgodnie ze statutem dziecko powracające po chorobie wirusowej winno mieć zdolność od lekarza.

8 stycznia 2016

Ferie zimowe

W celu zaplanowania pracy w okresie ferii zimowych prosimy o deklarowanie pobytu dziecka w pierwszym tj. 18-22 stycznia i drugim tygodniu ferii czyli 25- 29 stycznia . Można to uczynić osobiście – wpisując w zeszyt wyłożony w szatni, jak również telefonicznie – jeśli dziecko jest chore i nie uczęszcza aktualnie do przedszkola.

4 stycznia 2016

Ferie zimowe

Szanowni Państwo przypominamy, że ferie zimowe w Wielkopolsce trwają od 18 do 29 stycznia. Od poniedziałku 11 stycznia w szatni będzie wyłożony zeszyt do zapisywania dzieci na ferie zimowe. Przedszkole funkcjonować będzie w systemie dyżurów – łączone grupy. W okresie ferii śniadanie planowane jest na godz. 9:00

19 listopada 2015

Kalosze!

Pogoda jesienna – wychodzimy nawet przy małym deszczyku!

Na przedwczorajszej Radzie Rodziców powróciliśmy do naszych ustaleń z września, że celem hartowania i wzmacniania odporności dzieci wychodzimy nawet przy małym deszczyku. Trzeba tylko dzieci do tego odpowiednio przygotować – uzupełnić kalosze – na razie mało dzieci je przyniosło do przedszkola, może dodać do tego jakąś pelerynkę, bo kurteczki dzieci – przynajmniej większość - ma z sobą.

Kalosze prosimy zostawić w holu przed wejściem do przedszkola.

17 listopada 2015

Zakaz parkowania na ul. Skarbka

Szanowni Państwo, byłam wczoraj u Komendanta Policji w sprawie zakazu postoju utrudniającego nam parkowanie – uzyskałam informację, że sprawa dotyczy jeszcze tylko 2 tygodni - do końca listopada, co najwyżej do 4 grudnia. Tak więc wytrzymajmy to chwilowe utrudnienie . Wdrożenie znaczków – słoneczek, pozwalających na 5-minutowe parkowanie i tak było tępione przez Straż miejską i skończyło się w kilku przypadkach mandatami, na co policja nie miała wpływu – tak wczoraj komendant oświadczył.

6 listopada 2015

Uwaga! Zmiana terminu

Zmiana terminu wyjścia na „Święto Rogala” do Republiki Słonecznej!

Zajęcia z 9 listopada – dotyczy grup: Biedronki i Ekotropiciele – są przełożone na 12 listopada, godziny warsztatów bez zmian.

10 listopada dla pozostałych grup aktualny.

Więcej informacji w zakładce: Kalendarz imprez

29 października 2015

Spotkanie z psychologiem

Kolejne spotkanie z psychologiem w ramach dyżuru dla rodziców planujemy na listopad i są to 3 terminy:

12.11 w godz. 13:30-14:00

14:00-14:30- dyżur pełni Pani A. Ludorowska

24.11 w godz.8:00 - 16:00 – dyżur pełni Pani A.Czerny – psycholog delegowany z Poradni Psycholog - Pedagog. z ul. Sierakowskiej – jesteśmy w rejonie działania tej poradni

27.11 w godz. 12:30-13:30 – również Pani A. Ludorowska – nasz przedszkolny psycholog.

Osoby zainteresowane proszę o wpisanie się na listę, która wisi w holu przedszkola – szatni.

26 października 2015

Uwaga! Zmiana terminu

Dogoterapia część II /dla Motyli i Ekotropicieli/ odbędzie się 29 października, a nie jak podano w planie 30 października, z uwagi na Jesienny Bal połączony ze zdjęciami , który jest planowany na piątek 30 października.

Więcej informacji w zakładce: Kalendarz imprez

23 października 2015

Nowe zasady odpłatności

Szanowni Rodzice!

Na podstawie Uchwały nr XVII/204/VII/2015 Rady Miasta Poznania informujemy o nowych zasadach odpłatności za przedszkole.

Od dnia 01.11.2015r przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godzin dziennie (od 08:00 do 13:00)

W związku z powyższym będzie pobierana opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 7:00 do 8:00 oraz od godz. 13:00 do 17:00 w wysokości 0,80 gr za każdą rozpoczętą godzinę.

W związku ze zmianami, wszystkich Państwa prosimy o OBOWIĄZKOWE wypełnienie i podpisanie aneksów do 30.10.2015

Aneksy do pobrania u wychowawców grup.

ikona kalendarza Pokaż starsze aktualności