RODO
ikonka - Promyki

Promyki

Ilość dzieci w grupie: 20 osób

Wiek dzieci: 3-latki

O grupie >

ikonka - Motyle

Motyle

Ilość dzieci w grupie: 19 osób

Wiek dzieci:  4-latki

O grupie >

ikonka - Ekoludki

Ekoludki

Ilość dzieci w grupie: 14 osoby

Wiek dzieci: 4, 5 -latki

O grupie >

ikonka - Tropiciele

Tropiciele

Ilość dzieci w grupie: 17 osób

Wiek dzieci: 6-latki

O grupie >

Rok szkolny 2023/2024

 GRUPA
Promyczki
GRUPA
Motylki
GRUPA
Ekoludki
GRUPA
Tropiciele
Wiek dzieci:

3-latki4-latki5-latki5,6-latki
Oddział czynny
w godzinach:8:00 – 15:30
przed i po
w/w/
godzinie
są w Sali
dyżurującej

7:00 – 17:00
Sala dyżurująca
8:00 – 15:00
przed i po
w/w/
godzinie
są w Sali
dyżurującej
8:00 – 16:30
przed i po
w/w/
godzinie
są w Sali
dyżurującej
Sala:1 piętro
duża sala


Parter
duża sala – dyżurująca

1 piętro
mała sala
Parter
mała sala
Ilość dzieci
w grupie:20

20

14

18  
Wychowawczynie:
mgr Donata Wojteramgr Agata Okoniewska mgr Katarzyna Kantorowiczmgr Dorota Jaskólskamgr Agnieszka Gazda
mgr Beata Lewicka

Nauczyciel j. angielskiego


mgr Katarzyna Janiak

mgr Katarzyna Janiak

mgr Katarzyna Janiak

mgr Katarzyna Janiak

Pomoc nauczyciela


Cecylia Włodarczak

Joanna Żelasko

Cecylia Włodarczak

Grażyna BanaszakRAMOWY ROZKŁAD DNIA

7:00 – 8:20 
schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, praca indywidualna, rozmowy kierowane indywidualne i w małych grupach związane z zainteresowaniami dzieci, obserwacje,  ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy ze śpiewem
8:20-8:30
przygotowanie do I posiłku, zabiegi higieniczne, czynności opiekuńcze i samoobsługowe
8:30-9:00  
śniadanie- kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu śniadania
9:00–10:50  
główne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne organizowane przez nauczyciela z uwzględnieniem propozycji dzieci, korelacji treści z różnych dziedzin; aktywność słowna, muzyczna, plastyczna, ruchowa, intelektualna; zajęcia dodatkowe; zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci; zabawy ruchowe, zabawy integracyjne; organizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka na świeżym powietrzu (spacery, zajęcia rekreacyjno-sportowe, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace społeczno-użytkowe, w tym ogrodnicze) – wspieranie dziecięcej eksploracji świata, motywowanie do podejmowania samodzielnych działań, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowanie do prowadzenia własnych eksperymentów
10:50–11:00
przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe, higieniczne, organizacyjne
11:00-11:30
zupa + owoc, czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu II posiłku
11:30–12:00
zabawy wyciszające o charakterze relaksacyjnym – słuchanie baśni, opowiadań, słuchowisk, muzyki; dzieci młodsze- dłuższy odpoczynek
12:00-13:20
zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie, spacery; praca indywidualna realizowana przez nauczyciela, obserwacje; zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych piosenek, wierszy, czynności porządkowe i organizacyjne.
13:20–13:30
przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, higieniczne
13:30-14:00 
obiad II danie + sok owocowo-warzywny,  czynności higieniczne i porządkowe po zakończeniu III posiłku
14:00-17:00
zabawy dowolne w sali bądź ogrodzie przedszkolnym; praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna realizowana przez nauczyciela; rozchodzenie się dzieci


Podstawa programowa realizowana w godzinach 8:00 – 13:00 ( bezpłatna).


ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia dodatkowe realizowane  w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2023/2024 :

Język angielski – organizowane dla wszystkich grup wiekowych ( grupa „0” – 2 x w tygodniu) mgr Katarzyna Janiak

Rytmika – 1 raz w tygodniu dla wszystkich grup Anna Bogusławska

Zajęcia ruchowe z piłką – 1 raz w tygodniu dla wszystkich; na świeżym powietrzu w miesiącach wrzesień-październik oraz kwiecień-czerwiec w ramach budżetu obywatelskiego  lub finansowane spoza środków budżetu przedszkola Marcin Pawlak

Logopedia – 1 raz w tygodniu  dedykowana przede wszystkim dzieciom 5,6,letnim (we wrześniu badania przesiewowe dla wszystkich przedszkolaków) mgr Renata Mochnacz

Gimnastyka korekcyjna – 1 raz w tygodniu dla dzieci 4,5,6 letnich mgr Beata Czechanowska

Sensoplastyka – 1x w miesiącu – realizowana przez nauczyciela przedszkola – mgr Katarzynę Kantorowicz

Religia – dla „0” 2 x w tygodniu, dla 4,5 latków 1x w tygodniu Ewa Szczęsna

Warsztaty i projekty realizowane cyklicznie według autorskich projektów i pomysłów nauczycieli (wewnątrzgrupowo)

Przez cały rok dzieci objęte są opieką specjalistyczną:
pedagoga specjalnego, terapeuty pedagogicznego, psychologa,  logopedy (w ramach indywidualnych potrzeb).

Na każdy miesiąc przygotowane są specjalne atrakcje i wydarzenia przedszkolne
organizowane we współpracy z rodzicami.

Szczegóły w miesięcznych harmonogramach imprez dla dzieci.