Beata Lewicka

Absolwentka UAM, mgr pedagogiki. Specjalność: wychowanie przedszkolne.

Studia podyplomowe Politechnika Poznańska: „Organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi”.

Kurs kwalifikacyjny „Oligofrenopedagogika” – uprawniający do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo.

Przez 7 lat doradca metodyczny wychowania przedszkolnego, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciel dyplomowany.

Od 2012 r. pełni funkcję dyrektora przedszkola, wyłonionego w drodze konkursu.

Agnieszka Gazda

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Studiów Edukacyjnych Dyplom Studiów magisterskich w zakresie Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej 2004; Dyplom Studiów Podyplomowych w zakresie Wychowania Przedszkolnego 2007.

Uczestniczka szkoleń, warsztatów i konferencji dotyczących rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach. Propaguje w zajęciach z dziećmi techniki między innymi Aktywnego słuchania muzyki poważnej wg. Batti Strauss, Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej oraz Metodę Projektu.

Donata Wojtera

Nauczyciel wychowania przedszkolnego.
Absolwentka UAM – 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, kierunek: pedagogika, specjalność: poradnictwo pedagogiczne.

Studia podyplomowe na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Specjalność: wychowanie przedszkolne.

Dodatkowe kwalifikacje – wykształcenie medyczne.

Propagator pracy Metodą Projektów wg Lilian. G Katz – współpraca z Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu.

Katarzyna Kantorowicz

Magister, ukończyła studia na wydziale Pedagogiki, specjalność Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe.
Studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą oraz Terapia Pedagogiczna.

Uczestniczyła także w wielu kursach doskonalących, organizowanych głównie przez ODN, KLANZĘ oraz Ośrodek Szkoleniowy Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren.
Jest nauczycielem, który łączy w swojej pracy rożne metody i techniki, czerpiąc z własnych doświadczeń ale też poszukując nowych, inspirujących rozwiązań. Prywatnie mężatka, mama dwójki dzieci. W wolnych chwilach czyta, podróżuję ogląda filmy i uczy się hiszpańskiego.

Agnieszka Kluj

Nauczycielka wychowania przedszkolnego z 10letnim stażem pracy. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku resocjalizacja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i podyplomowych z zakresu wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego. Aktualnie studentka na kierunku edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu. Pani Agnieszka pracuje metodą projektu oraz metodą Froebla. W pracy z dziećmi bardzo ceni ich ciekawość świata, szczerość i kreatywność. W wolnych chwilach czyta książki, układa puzzle, jeżdzi na rowerze, słucha muzyki i podróżuję, a dodatkowo uwielbia kolor turkusowy i czekoladę.

Dorota Jaskólska

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego. Od ponad 20 lat w przedszkolu, gdzie na co dzień doświadczam: spontaniczności, nieporadności, zdecydowania, otwartości, nieśmiałości, odwagi, figlarności, wiarygodności, zabawności, impulsywności, odpowiedzialności, kreatywności, zakręcenia, miłości, tajemniczości… oraz przywiązania i niezależności.

Dlatego pamiętam o tym, że: „Stajesz się odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiłeś”

Lubię swoją pracę, na co dzień i od święta. A poza tym lubię tańczyć, mieć dobry humor, słuchać ludzi i muzyki, czytać, pływać, spacerować i jeździć rowerem.

Agata Okoniewska

Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Absolwentka UAM – 5 letnie studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, kierunek: pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Od 10 lat pracuje w przedszkolu. Lubię pracować z dziećmi Metoda projektu, wykorzystywać elementy zabaw KLANZY, Edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, kocham plastykę. Lubię dzieci za ich dziecięcy zachwyt nad światem, spontaniczność, szczerość. „Słoneczna Chatka” to miejsce, w którym miło się pracuje.

Agnieszka Sierpowska

Jestem pedagogiem specjalnym-oligofrenopedagogiem, logopedą-neurologopedą, terapeutą integracji sensorycznej. Kształciłam się na UAM w Poznaniu oraz na UMCS w Lublinie. Ukończyłam liczne szkolenia i warsztaty m.in. z terapii ręki, terapii miofunkcjonalnej, terapii pedagogicznej, terapii dziecka z autyzmem, TUS, integracji odruchów dr Sally Goddard, cykl szkoleń z Metody Krakowskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując z dziećmi i młodzieżą w szkołach, przedszkolach, ośrodku szkolno-wychowawczym, poradni logopedycznej i w szpitalu neuropsychiatrycznym. Pracuję z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi współorganizując kształcenie oraz prowadząc indywidualne zajęcia rewalidacyjne.